تبیان، دستیار زندگی
اندك اندك بیماری بر پیكر مصلح كهنسال سامرا پنجه افكند و اندیشه والایش در ناتوانی فرو رفت، به گونه‎ای كه دیگر حتی دوستانش را نیز به خاطر نمی‎آورد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شوال سوگ

شوال سوگ

اندك اندك بيماري بر پيكر مصلح كهنسال سامرا پنجه افكند و انديشه والايش در ناتواني فرو رفت، به گونه‎اي كه ديگر حتي دوستانش را نيز به خاطر نمي‎آورد. اين امر بر آشنايان نزديكش گران آمد، بنابراين زيارتش را محدود ساختند، براي نخستين بار پس از 85 سال هبت الدين با خاموشي پيوند خورد. سكوتي كه چيزي جز آرامش پيش از توفان نبود. سرانجام گرد باد مرگ وزيدن گرفت و در شب دوشنبه بيست و ششم شوال 1386 ق. ريشه‎هاي يكي از كهنسال‎ترين درختان حوزه هاي علميه را از خاك هاي ماديت برون آورده، به جهان ناپيداي جاودانگي برد.

پیکر پاک این عالم بزرگ بر دست های مؤمنين مشتاق تشییع و در جوار بارگاه ملکوتی دو ستاره فروزان دیار کاظمین به خاک سپرده شد و بدین گونه شعله بیداری و فریاد جهاد به خاموشی گرائید و حماسه هبت الدین پایان یافت.


منبع:کتاب هبة الدين شهرستاني.

تهیه: گروه حوزه علمیه