تبیان، دستیار زندگی
دهه فجر " به مناسب فرا رسیدن بیست و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام مبارک دهه فجر، با حمایت دکتر عبدالله جاسبی( رئیس دانشگاه آزاد اسلامی) و با ابتکار دکتر بهرام قدیمی ( مدیر کل تربیت بدنی این دانشگاه) اولین پژو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

" راه اندازی اولین پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد در دهه فجر "

به مناسب فرا رسیدن بیست و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام مبارک دهه فجر، با حمایت دکتر عبدالله جاسبی( رئیس دانشگاه آزاد اسلامی) و با ابتکار دکتر بهرام قدیمی ( مدیر کل تربیت بدنی این دانشگاه) اولین پژوهشکده تربیت بدنی در دانشگاه آزاد افتتاح و راه اندازی شد.

دکتر شهلا حجت، مهدی نمازی زاده، دکتر خسرو ابراهیم، دکتر حسین آقایی نیا، دکتر بهمن تاروردی زاده، بهروز برجسته، دکترنیکبخت، دکترعلیرضا رحیمی، سید عبدالله حسابی، دکترمعصومه شجاعی و دکتربهرام قدیمی اعضای شورای علمی- پژوهشی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد هستند.طبق برنامه از پیش تعیین شده تا پایان ماه جاری اولین جلسه این شورا در ارتباط با موارد پیشنهادی دریافتی و استفاده از فرصتهای مطالعاتی تحقیقاتی داخل و خارج کشور تشکیل می شود.