تبیان، دستیار زندگی

رفتار مورچه ها در برابر شیرین کننده های طبیعی و مصنوعی

به نظر شما آیا امکان دارد مورچه ها بدون توجه به مغذی نبودن این شیرین کننده ها و به خاطر شیرین بودن آنها، جذب آنها شوند؟ یا غریزه آنها به آنها کمک خواهد نمود تا شکر تقلبی را تشخیص دهند و شکر طبیعی را انتخاب نمایند؟...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رفتار مورچه ها در برابر شیرین کننده های طبیعی و مصنوعی

رفتار مورچه ها در برابر شیرین کننده های طبیعی و مصنوعی

نوع پروژه: عملی

درجه سختی: متوسط

زمینه: شیمی

مقطع تحصیلی: راهنمایی

تعداد جلسات: 2جلسه

 

 

شرح یک جمله ای:

به نظر شما آیا امکان دارد مورچه ها بدون توجه به مغذی نبودن این شیرین کننده ها و به خاطر شیرین بودن آن ها، جذب آن ها شوند؟ یا غریزه آن ها به آن ها کمک خواهد نمود تا شکر تقلبی را تشخیص دهند و شکر طبیعی را انتخاب نمایند؟

رفتار مورچه ها در برابر شیرین کننده های طبیعی و مصنوعی

خلاصه پروژه:

امروزه دو شیرین کننده مصنوعی برای این افراد تولید می شود. شیرین کننده های مصنوعی بوسیله بدن جذب نمی شوند و بدون تغییر از بدن دفع می گردند.

در این پروژه می خواهیم بررسی کنیم که آیا امکان دارد مورچه ها بدون توجه به مغذی نبودن این شیرین کننده ها و به خاطر شیرین بودن آن ها، جذب آن ها شوند؟ یا غریزه آن ها به آن ها کمک خواهد نمود تا شکر تقلبی را تشخیص دهند و شکر طبیعی را انتخاب نمایند؟

برای این منظور ابتدا یک لانه مورچه را شناسایی کرده. شکر و شیرین کننده های مصنوعی را به صورتی که گفته شده، نزدیک لانه مورچه ها قرار خواهیم داد. طی چند روز رفتار مورچه ها را مورد مشاهده قرار داده تا درستی فرضیه مان را بررسی کنیم .

 

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه:

در این پروژه شما روش کار آزمایشگاهی و تفکیک میان پارامترهای ثابت و متغیر را می آموزید.

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:
رفتار مورچه ها در برابر شیرین کننده های طبیعی و مصنوعی، جلسه اول
رفتار مورچه ها در برابر شیرین کننده های طبیعی و مصنوعی، جلسه دو

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان - تهیه: سارا قیصری

تنظیم : نسرین صادقی