تبیان، دستیار زندگی
مرا از این خبر رسان كه او كی دانسته امام است؟ آن‌گاه كه به او خبر می‌رسد امام‌ پیشین وفات یافته یا خواهد مرد، نظیر ابوالحسن كه در ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

متی یعلم الإمام أنّه إمام‏

چه زمانی امام می‌داند امام است

چه زمانی امام میداند، امام است

الكلینى عن محمّد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن صفوان قال: قلت الرضا علیه السلام: أخبرنى عن الإمام متی یعلم أنّه إمام؟ حین یبلغه أنّ صاحبه قدمضی أو حین یمضى؟ مثل أبى الحسن قبض ببغداد و أنت ههنا، قال: یعلم ذلك حین یمضی صاحبه، قلت: بأىّ شى‏ء؟ قال: یلهمه الله.

   كلینی از محمد بن یحیی از محمد بن حسین از صفوان نقل كند كه گفت: به امام رضا(ع‌) گفتم‌: مرا از این خبر رسان كه او كی دانسته امام است؟ آن‌گاه كه به او خبر می‌رسد امام‌ پیشین وفات یافته یا خواهد مرد، نظیر ابوالحسن كه در بغداد جانش گرفته شد در حالی‌كه تو اینجایی؟ فرمود: آن‌گاه كه امام پیشین وفات می‌كند از این امر [امامت‌] با خبر می‌شود، گفتم: به چه چیز؟ فرمود: خدا به او الهام كند.


منبع: أصول كافى 1/ 381.

بخش حریم رضوی