تبیان، دستیار زندگی
برای شستشوی لباس توسط ماشین لباس شویی کافی است لباس ها را به درون آن بریزید، پودر رخت شویی اضافه نموده و برنامه ماشین را مشخص نمایید. و سپس خود ماشین رخت های شما را شسته و خشک خواهد نمود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماشین لباس شویی چگونه کار می کند؟

ماشین لباس شویی چگونه کار می کند؟

ماشین لباس شویی چگونه کار می کند؟

برای شستشوی لباس توسط ماشین لباس شویی کافی است لباس ها را به درون آن بریزید، پودر رخت شویی اضافه نموده و برنامه ماشین را مشخص نمایید. و سپس خود ماشین رخت های شما را شسته و خشک خواهد نمود.

یک ماشین لباسشویی با تکان دادن لباس ها در محلول آب و پاک کننده، آن ها را تمیز نماید، آب کشی کند و با چرخاندن آن ها با سرعت بالا، آن ها را خشک می نماید.

امروزه ماشین های لباس شویی به نحوی طراحی می شوند که مصرف آب و انرژی آن ها تا حد امکان کم باشد. پیش از آغاز کار، ماشین ابتدا لباس ها را وزن می کند و مقدار آب مورد نیاز را محاسبه می کند. با این کار میزان انرژی لازم برای گرم کردن آب و همچنین چرخاندن لباس ها بهینه خواهد بود. پس از اتمام کار شستشو و آب کشی نیز منبع لباس شویی با سرعت 1400 دور بر دقیقه به چرخش درمی آید. این منبع دارای صدها سوراخ ریزی در اطراف خود می باشد و با چرخاندن لباس ها، آب به دلیل نیروی گریز از مرکز، از داخل این سوراخ ها در رفته و به بیرون می رود.

شکل زیر اجزاء یک ماشین لباس شویی را نشان می دهد:

ماشین لباس شویی چگونه کار می کند؟

نقاط نشان داده شده در شکل فوق عبارتند از:

1- ورودی آب گرم و سرد ماشین

2- آب  روی محفظه پودر پاشیده می شود و آن را شسته و به درون ماشین هدایت می کند.

3- آب از داخل سوراخ های منبع داخلی به داخل منبع خارجی می ریزد و در کف آن جمع می گردد.

4- المنت گرم کننده آب شستشو

5- موتور چرخاننده منبع داخلی

6- منبع داخلی در دو جهت می تواند بچرخد تا لباس ها را به صورت مناسب تمیز نماید

7- پمپ جمع کننده فاضلاب

8- منبع خارجی

9- فنر نگهدارنده منبع خارجی

برخی از ماشین های لباس شویی از بالا باز می شوند. در این ماشین ها لباس ها به همراه پودر از بالا درون ماشین ریخته می شوند و لباس ها به همراه آب و پودر توسط همزن ماشین حرکت درمی آیند. این ماشین ها نسبت به ماشین های عادی مصرف انرژی بالاتری دارند، همچنین مصرف آب ماشین های عادی نیز نسبت به ماشین هایی که از بالا باز می شوند، 5 درصد بالاتر می باشد.

ماشین لباس شویی چگونه کار می کند؟

مرکز یادگیری سایت تبیان، تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم: نسرین صادقی