تبیان، دستیار زندگی
همانطور كه قبلاً گفته شد، برای افزایش ولتاژ باتری، باید آنها را به صورت ردیفی یا سری در كنار هم قرار داد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باتری های سری

همانطور كه قبلاً گفته شد، برای افزایش ولتاژ باتری، باید آن ها را به صورت ردیفی یا سری در كنار هم قرار داد. آیا در اشكال زیر شدت روشنایی لامپ ها تفاوت می كند؟ به نظر شما كدام لامپ پر نورتر است؟

باتری های سری

باتری های سری

باتری های سری

در تصویر زیر دو باتری ٥/١ ولتی به شكل سری به یكدیگر متصل شده اند. اختلاف پتانسیل كل چقدر است؟

باتری های سری

در مدار شكل زیر می توانید تعداد باتری ها را ١، ٢ یا ٣  عدد قراردهید. به وسیله موس یك باتری در مدار قرار دهید. شدت جریان چقدر است؟ تعداد باتریها را به دو عدد افزایش دهید. این دفعه شدت جریان چقدر است؟ آیا روشنایی لامپ بیشتر شده است؟ تعداد باتری ها را سه عدد قرار دهید. چه اتفاقی می افتد؟

اگر باتری ها مانند شكل زیر به یكدیگر متصل شوند، آنگاه اختلاف پتانسیل كل چقدر خواهد بود؟ (برای دریافت پاسخ با دقت به شکل ذیل دقت کنید).

باتری های سری

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا