تبیان، دستیار زندگی
بخشی از شهری در آسمان
بخشی از شهری در آسمان
بخشی از شهری در آسمان
مستند شهری درآسمان به کارگردانی و نویسندگی و گویندگی متن :سید مرتضی آوینی که در سال 1371 تهیه شده است به مدت 134 دقیقه ذره ذره وجود انسان درگیر داستان خرمشهر میکند
روایتگری ارثیه ی مادر(س) است
روایتگری ارثیه ی مادر(س) است
روایتگری ارثیه ی مادر(س) است
اگر روزی رسید که مردم به حرف شما راویان گوش ندادند شما باید با شهدا حرف بزنید. حضرت زهرا سلام الله علیها در داخل بیت الاحزان چه می کرد که آمدند و آن درخت را بریدند و از بین بردند؟ اگر کار او بی فایده بود و بی اثر که به او کاری نداشتند.