تبیان، دستیار زندگی
وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مرد هاست و نبایستی آن را سرسری گیرند و رها کنند اهمیت دوجنس در بسط نژاد مساوی نیست. تساوی حقوق و برابری انسانی به معنای تساوی رسالت هردو جنس موجب می گردد که نقش اصلی هرجنس نیک انجام نیابد و از این نقطه در جامع
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی یار مهربان زنان
كتاب

بنام مهربان مهربانان. یاران مهربان! با یار مهربان دیگر مهمان لحظه های صمیمی تان هستیم. دوست و کتابی که امروز با آن آشنا می شویم دفاع از حقوق زن  نام دارد. این کتاب شامل مطالب گوناگون ومتنوع  در باره حقوق زن ودفاع از آن است  که بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی  آن را به دست نشر سپرده است. این کتاب را محمود حکیمی تألیف کرده و چاپ چهارم آن در سال 1384انجام یافته است وداری 175 صفحه است.

نام : دفاع از حقوق زن

نویسنده: محمود حكیمی

مهربانان همراه!

این کتاب در یک پیشگفتار و دوازده بخش تدوین شده است در پیشگفتار می خوانیم : نظریاتی که درباره زن از سوی مکاتب گوناگون ارائه شده است چون دیگر ره آوردهای فکری بشری از افراط وتفریط بیرون نیست. مجموع تلاشهای فکری علمی اندیشمندان در این زمینه ها در عین حال که به حقایقی راه یافته از زیاده روی یا کم انگاری دور نمانده است. از جمله اندیشه های افراطی در زن‌گرایی نظریه ای است که اصولا به انکار زن بودن زن می اندیشد و می کوشد تا زن را از عالم خویش جدا کند و ویژگیهای انکار ناپذیر هستی زنانه را منکر شود مثلا موجودی که مورد علاقه جنس مخالف است و می تواند همسر باشد ونیازهایی را برآورد و یا مادر شود وکانون هستی سازی گردد و تداوم نسل انسانی را تضمین کند یا می تواند محور خانواده باشد.

از نظر اسلام زن,  زن است و مرد,  مرد وهر دو,  دو فرد از یک نوعند.

زن در خانه سازنده مجدد شخصیت توانایی وکارآیی مفید مرد است آرامش و سکونی را که زن به مرد می بخشد با هیچ شیوه وابزاری نمی توان پدید آورد

یاران همراه!

چنانکه گفتیم کتاب دفاع از حقوق زن  دارای 12 بخش است که اکنون این بخش ها را خدمت شما دوستانمان معرفی می نماییم :

بخش نخست به آفرینش زن اختصاص دارد و بخش دوم به اوج گرایی و تکامل زن می پردازد و بخش سوم در باره عقل زن بحث می کند و بخش چهارم درباره پایگاه اجتماعی زن سخن می گوید و بخش پنجم با عنوان زن، محورخانواده مطالبی مفید وخواندنی را به خوانندگان خود ارائه می نماید.

یاران مهربان!

آقای محمود حکیمی نویسنده کتاب دفاع از حقوق زن در بخش پنجم با عنوان زن، محورخانواده می گوید : زن در خانه سازنده مجدد شخصیت توانایی وکارآیی مفید مرد است آرامش وسکونی را که زن به مرد می بخشد با هیچ شیوه وابزاری نمی توان پدید آورد.  به گفته ویل دورانت زن ازآنجا که مرد خیالی سرگردان را به مرد فداکار وپای بست به خانه وکودکان خود تبدیل می سازد، عامل حفظ وبقای نوع است. ازاین حقیقت والا در نقش آفرینی زنان ، قرآن کریم پرده بر می دارد. سکون آرامش عمیقی است که مردان در کنار زنان و در آغوش خانواده می یابند که در پرتو آن ، زندگی چون قایقی به ساحل می رسد. نویسنده ادامه می دهد دیگر نقش حیاتی زن رسالت مادری است این نقش نیز از مهمترین نقشهای اصولی وزیر بنایی وانسان ساز است.

دوستان گرامی!

مؤلف کتاب بخش ششم آن را به خشونت نسبت زن اختصاص داده ودر بخش هفتم از روانشناسی اختلافی سخن به میان می آورد و مطالبی خواندنی در باره رشد دختر و پسر ، قدرت بدنی وتوان کاری ، غدد جنسی و تولید مثل ،مقاومت درباره بیماریها و مطالب مفید دیگر بیان می کند.

در بخش هشتم در باره بالاترین لذتها سخن می گوید و در بخش نهم در باره رسالت زن به بحث می نشیند وی دراین باره می گوید : زن و مرد در عین همسانی نوعی انسانی براساس قوانین طبیعی هر یک رسالتی ویژه دارند رسالت زن, زن خوب بودن و رسالت مرد, مرد خوب بودن است. یعنی آنچه را قوانین طبیعی برعهده هریک گذاشته و از آنان انجام درست آن راخواسته است. زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مرد هاست و نبایستی آن را سرسری گیرند و رها کنند اهمیت دوجنس در بسط نژاد مساوی نیست. تساوی حقوق و برابری انسانی به معنای تساوی رسالت هردو جنس موجب می گردد که نقش اصلی هرجنس نیک انجام نیابد و از این نقطه در جامعه بشری نابسامانی اصولی پدیدار گردد. طرفداران حقوق زن اگر این روش را برگزینند و همسان سازی فراگیر هردو جنس را تبلیغ کنند هردو جنس را ازایفای نقش اصلی خویش باز می دارند.

یاوران مهربان!

آقای محمود حکیمی نویسنده کتاب دفاع از حقوق زن بخش دهم را به موضوع مشورت و رایزنی با زنان اختصاص داده وی دراین خصوص می نویسد: بنابراین زن وشوهر در مسائل تربیت فرزندان و رشد جسمی و روحی آنان باید با یکدیگرهم‌رأیی و همکاری کنند و از تحمیل یک رأی و نظر و اعمال سلیقه مردِ تنها دوری گزینند.

طرفداران حقوق زن اگر این روش را برگزینند و همسان سازی فراگیر هردو جنس را تبلیغ کنند هردو جنس را ازایفای نقش اصلی خویش باز می دارند

دوستان همراه!

دربخش یازدهم کتاب مطالبی در باره سالاری گری می خوانیم ودر بخش آخر عنوان جانبداری افزون بر حقوق مطرح می شود وریز عنوانهایی نظیر مساوات میان فرزندان، بر خورد عاطفی بادختران، زن و مقام مادری، معیار برتری، احساس هنری زنان، دوستی زنان و پایگاه ایمانی آن و ریزعنوانهای دیگر دراین بخش در زیر عنوان برخورد عاطفی با دختران می‌خوانیم :

برخورد عاطفی با فرزندان و مهربانی و رحم دلی نسبت به آنان ستایش شده است لیکن نسبت به دختران مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. امام رضا از پیامبر نقل می کنند که فرمود : خداوند متعال نسبت به زنان مهربانتر از مردان است. و هرکس زنی را از خویشاوندان خود شادمان کند بیگمان خداوند در روز رستاخیز او را شاد سازد.

خوب یاوران صمیمی یارمهربان!

امیدواریم  کتاب دفاع از حقوق زن نوشته محمود حکیمی را تهیه و از مطالعه آن لذت ببرید.


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از Akhund