تبیان، دستیار زندگی
این شیوه کنترل سرعتی است که در حال حاضر در کانادا استفاده می شود و از دوربین های کنترل سرعت، تفنگ های رادار، افسرهای پلیس و … ارزانتر است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرعت گیر عجیب

سرعت گیر

سرعت ماشین ها در کانادا به این گونه است. فکر می کنید چقدر این شیوه موثر باشد؟

مردم نه تنها سرعت خود را کاهش می دهند بلکه سعی می کنند در چاله هم نیفتند.

سرعت گیر

این شیوه کنترل سرعتی است که در حال حاضر در کانادا استفاده می شود و از دوربین های کنترل سرعت، تفنگ های رادار، افسرهای پلیس و … ارزانتر است.

سرعت گیر

بسیار هوشمندانه است، مخصوصا وقتی آنها هر روز جابه جا می شوند. جالب نیست؟


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از arefe60