سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
چهارضلعیABCD، یک متوازی الاضلاع است. در این شکل ارتفاع های نظیر دو ضلع CD و BC رسم شده است ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مساحت متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع

موضوع:

مساحت

هدف:

کشف و به کاربردن رابطه ی محاسبه ی مساحت متوازی الاضلاع

شرح فعالیت:

چهارضلعیABCD، یک متوازی الاضلاع است.

در این شکل ارتفاع های نظیر دو ضلع CD و BC رسم شده است.

مساحت این متوازی الاضلاع را به دو صورت بیان کنید.

با توجه به پاسخ قبلی تان آیا می توان گفت AM×CD همیشه با AN×BC مساوی است؟

رأس های متوازی الاضلاع را جا به جا کنید و بررسی کنید آیا این تساوی همیشه برقرار است.

فرض کنید: AM=5، CD=8 و BC=10 باشد، در این صورت AN چقدر خواهد بود؟

 

تمرین:

در متوازی الاضلاع زیر، 9=DC و ارتفاع وارد بر آن 2 است. چنانچه ارتفاع وارد بر AD برابر 3 باشد، اندازه ی BC چقدر است؟

مساحت متوازی الاضلاع

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی