سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در مثلث ABC ، اندازه ی ارتفاع و اضلاع نوشته شده است. مساحت مثلث را می توان به صورت زیر بیان کرد:...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مساحت مثلث

مساحت مثلث

موضوع:

 مساحت

هدف:

کشف و به کاربردن رابطه ی محاسبه ی مساحت مثلث

شرح فعالیت:

در مثلث ABC ،ابتدا اندازه ی ارتفاع و اضلاع را مشخص کنید،

 به این ترتیب مساحت مثلث را می توان به صورت زیر قابل محاسبه است:

AN×BC)/2)

مساحت این مثلث را به دو صورت دیگر بیان کنید.

رأس های مثلث را جا به جا کنید و با توجه به اندازه های نوشته شده روی شکل بگویید آیا AN×BC و CH×AB همیشه مساوی است؟

آیا می توانید برای این موضوع دلیل بیاورید؟

رأس ها را تغییر مکان دهید و یک مثلث دلخواه بسازید، اندازه ی BM را محاسبه کنید.

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی