• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1389/11/30
  • تاريخ :

مساحت مثلث

مساحت مثلث

موضوع:

 مساحت

هدف:

کشف و به کاربردن رابطه ی محاسبه ی مساحت مثلث

شرح فعالیت:

در مثلث ABC ،ابتدا اندازه ی ارتفاع و اضلاع را مشخص کنید،

 به این ترتیب مساحت مثلث را می توان به صورت زیر قابل محاسبه است:

AN×BC)/2)

مساحت این مثلث را به دو صورت دیگر بیان کنید.

رأس های مثلث را جا به جا کنید و با توجه به اندازه های نوشته شده روی شکل بگویید آیا AN×BC و CH×AB همیشه مساوی است؟

آیا می توانید برای این موضوع دلیل بیاورید؟

رأس ها را تغییر مکان دهید و یک مثلث دلخواه بسازید، اندازه ی BM را محاسبه کنید.

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

 

مسابقه ...

امتياز این سوال :
UserName