تبیان، دستیار زندگی
آلبوم عکس دیدنی مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا

این حمام از جمله شاهکارهای معماری در مکتب اصفهان در اواخر عصر صفوی است. مطابق با اسناد و مدارک موجود مورخین تاریخ بنای این حمام را سال 1700 میلادی  ذکر می نمایند.

بنای حمام شامل دو حمام بزرگ و کوچک و فضای چال حوض است. هر یک از این دو حمام از دو بخش اصلی سربینه و گرم خانه تشکیل یافته است، به گونه ای که در آن عصر زنان و مردان جداگانه می توانستند از آن استفاده نمایند.

قاعده سربینه حمام بزرگ، به شکل هشت ضلعی منتظم طراحی شده است و در پیرامون سربینه سکوهائی تعبیه شده که فضاهای پشت آنها با طاق نماهای مدور تزئین یافته و همچنین گنبد میانی سربینه بر هشت ستون بزرگ سنگی استوار است.

تزئینات سقف حمام به صورت رسمی بندی است و نورگیرهای سقف به صورت منظم از فضای اطراف به سمت مرکز سقف به صورت منظم طراحی شده اند که در مواقع مختلف روز با ایجاد سایه روشن بر زیبائی تزئینات سقف می افزاید. این بنا هم اینک به صورت موزه در معرض دید عموم گردشگران قرار گرفته است.

جهت مطالعه گزارش این بازدید اینجا کلیک کنید.

انجمن نصف جهان گزارش تصویری زیر را تقدیم می کند.

 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
 • مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا
  مجموعه مسجد، بازار و حمام علی قلی آقا

باشگاه کاربران سایت تبیان