تبیان، دستیار زندگی
چه اشکالی دارد که شما در آشتی کردن پیش قدم شوید، با لبخندی و مطالبه ای، با نادیده گرفتن لغزش و دعوت به آشتی، رنجی را که در زندگی تحمل می کنید از خود بزدایید. شما در این سن، نیکو می دانید که با لجبازی و کینه توزی نه تنها هیچ مشکل را نمی شود حل کرد،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کوششی برای آشتی

رفاقت

چه اشکالی دارد که شما در آشتی کردن پیش قدم شوید، با لبخندی و مطالبه ای، با نادیده گرفتن لغزش و دعوت به آشتی، رنجی را که در زندگی تحمل می کنید از خود بزدایید. شما در این سن، نیکو می دانید که با لجبازی و کینه توزی نه تنها هیچ مشکل را نمی شود حل کرد، بلکه دامنه اختلاف روز به روز عمیق تر می شود و فاصله ها افزون تر خواهد شد.. به کار  بردن تدابیری در زمینه ایجاد انس و الفت جدید، و استفاده از ابتکارات برای فرو نشاندن خشم و قهر از شما بدون منظور بر می آید. ضمن اینکه صبر و حوصله شما هم در راه اصلاح و سازندگی همسر می تواند کار ساز باشد. خداوند کسی را بیشتر دوست دارد که در مقابل تندخوییهای همسر صبر و حوصله بیشتری داشته باشد و برای زندگی خانواده گی خود اهمیت زیادتری قائل گردد.

از کتاب خانواده و مسائل همسران جوان /دکترعلی قائمی

برای خرید کتاب خانواده و مسائل همسران جوان  کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.