تبیان، دستیار زندگی
حالات مومن و كافر در قبر چگونه هست ؟ امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ قبری نیست مگر اینكه هر روز سه بار می‌گوید: من خانه‌ی خاك هستم، من خانه بلا و پوسیدن هستم، من خانه‌ی كرم هستم. وقتی كه بنده مومن وارد قبر می‌گردد، زمین به او می‌گوید: مرحبا!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرحبا! خوش آمدی

خداوند در قلب مومن


حالات مومن و كافر در قبر چگونه هست ؟

امام صادق علیه السلام فرمود:

هیچ قبری نیست مگر اینكه هر روز سه بار می‌گوید:

من خانه‌ی خاك هستم، من خانه بلا و پوسیدن هستم، من خانه‌ی كرم هستم.

وقتی كه بنده مومن وارد قبر می‌گردد، زمین به او می‌گوید:

مرحبا! خوش آمدی.

سوگند به خدا كه من تو را دوست داشتم، در آن وقت كه بر روی من راه می‌رفتی و اكنون كه در شكم من قرار گرفتی بیشتر تو را دوست دارم و به زودی نشانه‌ی دوستی مرا در می‌یابی. در این هنگام به اندازه‌ی دید چشمش، قبر وسیع می‌شود و دری در قبر به روی او گشوده می شود و او جایگاهش را در بهشت می بیند و از آن در مردی بیرون می‌آید كه هیچ چشمی زیباتر از او ندیده است.

او به آن مرد می‌گوید:

ای بنده‌ی خدا! من هرگز چیزی را زیباتر از تو ندیده ام. تو كیستی؟

آن مرد زیبا در پاسخ می گوید:

اَنَا رَأیُكَ الحَسَنُ الّذی كُنتَ عَلَیه، وَ عَمَلُكَ الصَّالحُ الّذی كُنتَ تَعمِلُهُ

یعنی: من رأی نیك تو هستم كه دارای آن بودی و كارهای شایسته‌ی تو هستم كه دارای آن بودی و كارهای شایسته تو هستم كه در دنیا انجام داده‌ای.

سپس به او می‌گویند:

بخواب و بیارام در حالی كه چشمت روشن است و شادمان هستی. از آن پس همواره نسیمی از بهشت، بر جسد او می‌وزد كه لذّت و بوی خوش آن را تا روز فرا رسیدن قیامت، در می‌یابد.

امّا وقتی كه جسد كافر را در میان قبر می گذارند، زمین قبر به اومی‌گوید:

نه خوش آمدی و نه بجا آمدی!

سوگند به خدا كه تو را در آن هنگام كه بر روی من راه می‌رفتی، دشمن می‌داشتم و اكنون كه در شكم من قرار گرفته‌ای، دشمنی من نسبت به تو بیشتر شده است و به زودی نشانه‌ی دشمنی مرا خواهی دید.

آنگاه قبر او را فشار می‌دهد و جسد او را خورد و خاكستر می كند و او را به همان خاكی كه قبلا بود، بر می‌گرداند و دری از دوزخ به روی او گشوده می‌شود. او جایگاهش را در دوزخ می‌بیند. سپس مردی بسیار زشت از آن در وارد می گردد و او به ان مرد می گوید:

ای بنده خدا! تو كیستی؟

آن مرد در پاسخ می‌گوید:

من كردار زشت تو هستم كه در دنیا انجام می‌دادی و رأی ناپاك تو می‌باشم. بعد از آن روح او گرفته می شود و در جایگاه خود در دوزخ نهاده می گردد. سپس همواره باد مسمومی از آتش بر جسد او می‌وزد و او درد و سوزش آن را تا قیامت، در می‌یابد و خداوند 99 مار را بر روح او مسلّط می‌كند كه او را می‌گزند.

مارهایی كه از نوع مارهای روی زمین نیست كه اگر بر روی زمین چنان ماری بیاید و در زمینی بدمد، در آن زمین گیاهی نخواهد روئید.


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از arefe60