تبیان، دستیار زندگی
با مقوا یك استوانه بسازید و در ته آن ورق آلومینیوم بچسبانید. سپس به ورق آلومینیوم سیمی وصل كنید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باتری بسازیم

با مقوا یك استوانه بسازید و در ته آن ورق آلومینیوم بچسبانید. سپس به ورق آلومینیوم سیمی وصل كنید.

باتری بسازیم

مقداری پنبه را به آب نمك یا آبلیمو آغشته كنید و در داخل قوطی قرار دهید. در مرحله بعد سكه ای تمیز روی پنبه قرار دهید. سپس به ترتیب ورق آلومینیوم، پنبه آغشته به آبلیمو و سكه را روی هم قرار دهید و این كار را چندین بار تكرار كنید.

باتری بسازیم

سرانجام سیمی را به طرف دیگر  سكه وصل كنید.

باتری بسازیم

دو طرف دیگر سیم ها را به زبانتان بزنید چه احساسی دارد؟ آنها را به لامپی وصل كنید چه مشاهده می كنید؟

باتری بسازیم

به شكل های زیر توجّه كنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا