تبیان، دستیار زندگی
برای یافتن رابطه بین حجم و دما می توانید گاز را گرم كنید و حجم گاز را در دماهای مختلف، اندازه بگیرید و از آنجا كه وزن پیستون ثابت است بنابراین تمام اندازه گیریها در فشار ثابت انجام شده است. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مجید محسنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فشار ثابت

مطابق شكل زیر برای یافتن رابطه بین حجم و دما می‏توانید گاز را گرم كنید و حجم گاز را در دماهای مختلف، اندازه بگیرید و از آنجا كه وزن پیستون ثابت است، بنابراین تمام اندازه‏گیریها در فشار ثابت انجام شده است.

دستگاهی مطابق شكل زیر (كه در آزمایش قبل دیدید) سوار كنید و

فشار ثابت

اختلاف سطح آب در دو شاخه U را اندازه بگیرید (بهتر است دستگاه طوری سوار شود كه سطح آب در دو شاخه U شكل هم سطح باشند.)

حال آب داخل ظرف را گرم كنید. با افزایش دمای آب اختلاف سطح آب در دو شاخه U شكل زیاد می‏شود. با بالا یا پایین آوردن شاخه سمت راست شما می‏توانید همان اختلاف سطحی كه قبلاً وجود داشت را دوباره تنظیم كنید. تا فشار گاز داخل بالن ثابت بماند. حال دما و حجم گاز را اندازه بگیرید.

برای دماهای مختلف، حجم را اندازه بگیرید و نمودار حجم برحسب دما را رسم كنید. از روی نمودار چه نتیجه‏ای می‏گیرید؟

در تصاویر زیر ظرف‌های مختلفی را مشاهده می‌كنید كه هوای داخل آنها تا حدودی گرم است. اگر هوای داخل آنها خنك و سرد شود چه اتفاقی برای ظرف روی می‌دهد؟

فشار ثابتفشار ثابت
فشار ثابتفشار ثابت

در تصویر سمت راست بادكنكی را مشاهده می‌كنید كه هوای داخل آن تا حدودی سرد است. اگر هوای داخل آن گرم شود چه اتفاقی برای بادكنك و حجم هوای داخل آن روی می‌دهد؟ (به تصویر سمت چپ خوب دقت کنید)

فشار ثابتفشار ثابت

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا