تبیان، دستیار زندگی
پیغام گیر تلفن پدربزرگ و مادر بزرگ ها: ما اکنون در دسترس نیستیم؛ لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید: اگر شما یکی از بچه های ما هستید؛ شماره 1 را فشار دهید. اگر می خواهید بچه تان را نگه داریم؛ شماره 2 را فشار دهید. اگر می خواهید ماشین را
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قطره و سیل

قطره قطره میچکد

آورده اند: «نوشین روان» در شكارگاهی بود و صیدی كباب كردند، نمك نبود. غلامی به روستا می رفت تا نمك آرد. نوشین روان گفت: نمك به قیمت بستان نه به قوت، تا ده خراب نگردد.

گفتند: این قدر چه خلل آید؟

گفت: بنیاد ظلم در جهان، اول اندكی بوده است هر كه آمد بر او مزیدی كرد تا بدین غایت رسید.

(گلستان سعدی)

نظر:

در روایات و كلمات بزرگان علاوه بر تأكید در زمینه دوری و پرهیز از گناهان كبیره، روی پرهیز از گناهان صغیره زیاد توصیه شده است و تأكید شده هنگام ارتكاب گناه با فوریت به توبه دست یازید تا با تكرار گناهان صغیره بار انسان سنگین و غیرقابل تحمل نشود كه گفته اند:

سرچشمه شاید گرفت به بیل / و پر شد نتوان گرفتن به پیل

ارسالی از ارمیای نبی

ما اکنون در دسترس نیستیم

تلفن

پیغام گیر تلفن پدربزرگ و مادر بزرگ ها:

ما اکنون در دسترس نیستیم؛ لطفا" بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید:

اگر شما یکی از بچه های ما هستید؛ شماره 1 را فشار دهید.

اگر می خواهید بچه تان را نگه داریم؛ شماره 2 را فشار دهید.

اگر می خواهید ماشین را قرض بگیرید؛ شماره 3 را فشار دهید.

اگر می خواهید لباسهایتان را روف یا اتو کنیم؛ شماره 4 را فشار دهید.

اگر می خواهید بچه تان امشب پیش ما بخوابد؛ شماره 5 را فشار دهید.

اگر می خواهید بچه تان را از مدرسه بیاوریم؛ شماره 6 را فشار دهید.

اگر می خواهید برای مهمانان آخر هفته تان غذا درست کنیم ؛ شماره 7 را فشار دهید.

اگر می خواهید امشب برای شام بیایید؛ شماره 8 را فشار دهید.

اگر پول می خواهید؛ شماره 9 را فشار دهید.

اما اگر می خواهید ما را برای شام دعوت کنید یا ما را به گردش ببرید، بگویید، ما داریم گوش می کنیم !!!!

ارسالی از miri_1364


باشگاه كاربران تبیان