تبیان، دستیار زندگی
رخواهد کرد با برگزاری  همایش یک روزه اخلاق در ورزش، باشرکت مدیران ، اساتید، صاحبنظران و ورزشکاران، دراواخر سال جاری،کمیته  ملی  المپیک از ورزشکاران نمونه اخلاق سال 1381 تقدیر خواهد کرد.در نشست مشترک اعضای&nbsp...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کمیته ملی  المپیک از ورزشکاران نمونه  اخلاق سال 1381 تقدیرخواهد کرد

با برگزاری  همایش یک روزه اخلاق در ورزش، باشرکت مدیران ، اساتید، صاحبنظران و ورزشکاران، دراواخر سال جاری،کمیته  ملی  المپیک از ورزشکاران نمونه اخلاق سال 1381 تقدیر خواهد کرد.در نشست مشترک اعضای  کمیسون اخلاق کمیته ملی  المپیک با مسوولان این کمیته، مهندس هاشمی  طبا بااشاره به رسالت کمیسیون اخلاق تاکید بر الگو قرار گرفتن پهلوانیها و جوانمردیهای  غلامرضا تختی  دررفتار جامعه ورزش، گفت: ما نباید جوانمردی  را مقوله  کوچک و کم بدانیم، جوانمردی  در حقیقت یک نوع گذشت از نفس است و باید این امر را در جامعه   ورزشی  کشور اعم از مدیران، مربیان، داوران و ورزشکاران ترویج و تبلیغ کنیم.

وی  افزود: رفتار شایسته در کشوروایجاد یک اخلاق پسندیده در بین دست اندکاران ورزشی  می  تواند یک شروع خوب برای  ارتقاء اخلاقی  و انسانی  محیط های  ورزشی  کشورمان باشد، اما باید این راه را ادامه داد و جامعه را به سوی  جامعه ای  سالم وبا نشاط سوق داد.

رییس کمیته ملی  المپیک با موافقت پیشنهاد اعضاء کمیسیون در رابطه با گزینش ورزشکاران نمونه سال از نظر اخلاقی  گفت: نه تنها در هر سال بلکه درهرهفته و هر ماه می  توان با انتخاب ورزشکاران نمونه را از تمامی  ورزشهای  فعال در کشورمان، آنها را به مردم معرفی  کرد،حتی  میتوان تماشاگربا اخلاق ، مدیر و مربی  و داور با اخلاق را هم گزینش نمود و به شکل شایسته ای  از آنها تقدیر کرد، اما باید در نظر داشت در انجام گزینش ها دقت کافی  انجام شود تا به این ترتیب اهداف مورد نظر تشکل کمیسیون اخلاق تحقق یابند.

وی ا دامه داد: کار کمیسیون اخلاق هم سخت است و هم موثر، این کمیسیون بایستی  معیارهای  خود را برای  گزینش افراد بعنوان پهلوان، جوانمرد و ...کاملاً روشن و تعریف شده تبیین نماید و بر اساس این مهیارها در معرفی  آنان اقدام نماید.