تبیان، دستیار زندگی

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟

هدف این پروژه بررسی توانایی کپک نان برای انتقال از راه هوا به سایر مواد غذایی و آلوده کردن آنها می باشد. در این پروژه می خواهیم ببینیم که کپک نان آیا از طریق هوا منتقل می شود ؟ آیا نان و میوه ای که در نزدیکی غذای کپک زده قرار دارد از طریق هوا می تواند آلو
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟

نوع پروژه:  عملی

درجه سختی: متوسط

زمینه:  علوم زیستی

مقطع تحصیلی: راهنمایی

تعداد جلسات: 2جلسه

 

 

شرح یک جمله ای:

هدف این پروژه بررسی توانایی کپک نان برای انتقال از راه هوا به سایر مواد غذایی و آلوده کردن آنها می باشد.

آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟

خلاصه پروژه :

در این پروژه می خواهیم ببینیم که کپک نان آیا از طریق هوا منتقل می شود ؟ آیا نان و میوه ای که در نزدیکی غذای کپک زده قرار دارد از طریق هوا می تواند آلوده شود.

 

روال انجام کار از این قرار است که در مراحل مختلف مواد غذایی مختلف از جمله نان را  در شرایطی قرار می دهیم تا کپک زده و سپس آنها را در مجاورت مواد غذایی دیگر قرار می دهم و سرعت ایجاد کپک را در آنها بررسی خواهیم کرد .

 

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه :

- آشنایی با روش کار آزمایشگاهی

- آشنایی با تفکیک میان پارامترهای ثابت و متغیر

- آشنایی با فرضیه سازی

- آشنایی با نوشتن گزارش پروژه


شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:
آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟، جلسه اول
آیا کپک می تواند از راه هوا به سایر مواد غذایی منتقل شود؟، جلسه دوم

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تنظیم: نسرین صادقی