تبیان، دستیار زندگی
با تحقیقات صورت گرفته توسط بسیاری از پژوهشگران برای سنجش میزان اثر گذاری تبلیغات بر روی افراد،مشاهده شده که تا پیش از اجرای یك كار تبلیغی ، مخاطبان احساس نیاز نسبت به کالای مورد نظر نداشتند و اصلا به آن كالا و مورد استفادهء آن فكر نمی كردند ، اما یك فعالی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سناریوی تبلیغات برای اقناع شما

این روزها رفت و آمد در شهرهای بزرگ افراد را با عناصر مختلفی آشنا می کند.به نظر می رسد تصاویر تبلیغاتی که هر یک به معرفی نوعی از محصولات مصرفی می پردازند،لحظه به لحظه در معرض دیدگان افراد قرار دارند.

تبلیغات

زمانی بود که تصاویر تبلیغاتی تنها از تلویزیون پخش می شد.آنهم در حد و اندازه ای کاملا معمولی.اما صنعت تبلیغات با سرعت هر چه تمام تر به همه جا نفوذ کرد به گونه ای که امروزه به مهمترین صنعت تجاری،فرهنگی و اقتصادی در سرتاسر دنیا تبدیل شده است.

وقتی با سرعت هرچه تمام مسیر هر روزه را دربزرگراه طی می کنید،در عبور از پیچ بزرگراه،بی اختیار چشمانتان به تصاویر زیبای گوش های موبایل كم حجم و شکیلی می افتد كه برپردهء بیلبورد نقش بسته است . با دیدن این تصاویر ممکن است روزی را تصور كنید كه یكی از آن موبایل ها را داشته باشید.شاید هم از کنار آن بگذرید.آنچه مهم است اینکه تبلیغات نوعی اثر روانی را بر اذهان مخاطبان خویش ایجاد می کند و گویا دائما در حال گوشزد کردن این نکته به افراد است که باید دست به انتخاب بزنند.

نکته قابل توجه در این زمینه، نقش روانشناسی در تبلیغات است . در تبلیغ یك كالا تمامی تلاشها متوجه انسان است :

مخاطبی كه از خلال حواس خود امور را درك و دریافت می كند وبه فرآیند سازی اطلاعات درمغز خود می پردازد، رفتاری هیجانی یا منطقی از اوسرمیزند و معطوف به هدفی خاص گرایش می یابد . پس می بینید كه تمامی فرآیند ، روانشناختی است و مدیران  تبلیغاتی موفق هستند . آنها در كار خود با پدیده هایی چون ادراك ، تمیز دادن ، تداعی حافظه ، تصور ، هیجان و غریزه در ارتباطند كه در واقع حوزه های علم روانشناسی است . اما همین جا باید گفته شود كه یك مدیر تبلیغاتی موفق از سوی دیگر با قوهء تصور شگرف و حسن زیباشناسی در خور توجه ، با هنرمندی  كه به بهترین وجه تاثیر روانی مورد نظر را اعمال میكند،تقریبا هم ردیف است.

ایجاد انگیزه

چرا باید كاری را انجام داد ؟ چرا باید این كالای خاص را تهیه كرد و نه دیگری را ؟

انگیزه ه ها ، جواب این چراها و پرسشهای مشابه هستند كه در آن دلیل اجرای یك انتخاب مشخص میشود .

تمام دشواری كار تبلیغات در همین است كه به مخاطب اینطور القا شود به كالای مورد نظر نیازمند است. در یك كار تبلیغی ، سعی بر این است که مخاطب تحریك شود و به برنامه ریزی برای خرید كالای مورد نظر بپردازد.

با تحقیقات صورت گرفته توسط بسیاری از پژوهشگران برای سنجش میزان اثر گذاری تبلیغات بر روی افراد،مشاهده شده که تا پیش از اجرای یك كار تبلیغی ، مخاطبان احساس نیاز نسبت به کالای مورد نظر نداشتند و اصلا به آن كالا و مورد استفادهء آن فكر نمی كردند ، اما یك فعالیت تبلیغی موفق ، فكر مخاطبان را در جهت مورد نظر به هدایت می کند و انگیزه ای جدید در آنها شكل میدهد . از این پس ، مخاطبان تصور می كنند به كالای تبلیغ شده نیازمندند و یك " باید " جدید در وجودشان شكل می گیرد .به این ترتیب صنعت تبلیغات به هدف خود دست می یابد.

تبلیغات

معنای آشكار ، پیام پنهان

به راستی تبلیغات یك جادو است . كالایی شناسانده میشود كه به منظور رفع یك نیاز اولیه یا ثانویه تولید شده است ؛ اگر كار به همین شناسایی ساده و مختصر ختم می شد ، تمامی عناوین تبلیغاتی به ذكر یك نام و مشخصات كالا در جراید یا رسانه های دیداری ، شنیداری بسنده می كردند .

آراستن و استفاده از عناصر هنری برای شكیل شدن موضوع تبلیغ ، هنوز در سطح آشكار است . امروزه با پیشرفت علم تبلیغات ، پیام پنهانی در لوای ظاهر آراسته تعبیه میشود كه از خلال آن خرید كالای مورد نظر با ظرایف روانشناختی همراه است . ترسیم دنیای شیرین و تمام شدن غمها و غصه ها ، به اتمام رسیدن روزمرگی با خرید كالای مورد نظر ، دستیابی به تشخص و اعتبار ودستیابی به موقعیت اجتماعی برتر ، از پیامهای پنهانی است كه روانشناسان تبلیغات در نگارش سناریوی یك كار تبلیغی مد نظر قرار میدهند .

شخص باید از دیدن یك تبلیغ شاد شود و حس كند كه با خرید آن كالا به همه آرزوهایشدست یافته و موجودی كاملتر می شود.

معنای پنهان مناسب در ناخودآگاه ذهن مخاطب حك میشود و تا خرید انجام نشود ، مشغله ذهنی اش ادامه می یابد .

هیجان در برابر مناطق

یك مدیر تبلیغاتی ممكن است خیلی تابع هیجان نباشد اما خوب میداند كه چگونه هیجان مخاطبان را برانگیزد و در مردم ایجاد علاقه كند .

فرآیند سازی اطلاعات در سطح مغز در دوسیستم هیجانی و منطقی انجام میشود . بین این دو سیستم ارتباطاتی وجود دارد و هیچ گاه نمی توان گفت كه یك رفتار كاملا" هیجانی یا كاملا" منطقی بوده است . بسیار پیش می آید آنقدر هیجان زده میشویم كه یك كار غیر منطقی انجام می دهیم و جالب آنكه بعد از متوجه شدن از هیجانی بودن رفتار خود ، چون دیگر رفتار انجام شده است به دنبال دلایلی منطقی در توجیه آن می پردازیم .

این تفكر هیجانی ، تصمیم گیری هیجانی بعد از آن و رفتار هیجانی متعاقب آن كه به تکمیل این دو منجر می شودُ ، شدیدا مورد توجه روانشناسان تبلیغات است . شخص بدون دلیلی محكم انگیخته میشود ، تصمیم میگیرد كه یك دو نیاز منطقی و مورد احتیاج را معطل بگذارد و به خرید چیزی بپردازد كه باعث تشدید ضربان قلبش شده بود .

تبلیغات

عناصر پیام

می گویند دشوارترین سناریو ، سناریوی یك كار تبلیغی است . هر لحظه باید دقیقا محاسبه شود . كالا باید در چندین ثانیهء طلایی معرفی شود . برای انتقال پیام ، یكی دو ثانیه بیشتر وقت ندارید . نباید بگذارید مخاطب حتی پلك بزند.باید مخاطب را میخکوب کنید. باید او را تحت تاثیر قرار دهید و میل خود را در او زنده كنید .

درروانشناسی تبلیغات ، عناصر پیام باید بر ناهشیار شخص تاثیر بگذارند . پیام باید موجز و كوتاه باشد . علاوه براین ، یك روانشناس تبلیغات به مطالعهء پخش یك پیام و دریافت آن پیام می پردازد . به این معنا كه آیا همان معنا و اثری كه مورد توجه سازندهء كار تبلیغی بوده است از سوی مخاطبان دریافت شده است یا نه . در این خصوص ، هرچند سازندهء یك پیام تبلیغی ممكن است به حلاجی تمامی زوایای یك كار تبلیغی بپردازد و از نظر خودش همه چیز كاملا در جهت اهدف مورد نظر باشد ، اما گاه در بررسی طیف مخاطبان با استدلالها و توجیهاتی مخالف آنچه مورد نظر سازنده است ، رو به رو میشویم . از این رو ، قبل از پخش یك تبلیغی انجام مطالعات محدود میدانی لازم است . در این مرحله سازندگان و مدیران تبلیغاتی گاه با تعابیری مواجه میشوند كه اصلا به آن فكر نكرده بودند .

كنترل افكار و اعتقادات

هنگامی كه در روانشناسی اجتماعی ، به بحث رهبری می رسیم درآنجا صحبت از راههایی است كه به وسیلهء آن با بهره جویی از هیجان افراد به كنترل افكار ودستكاری اعتقادات آنها پرداخته میشود . در همین جاست كه جادوی تبلیغات به كار می آید و نظر و اندیشهء مخاطب را تعدیل وكنترل می كند و گاه تغییر میدهد . در این حال ، برانگیختن هیجان ، بربافت منطقی ذهن اثر می گذارد و با ایجاد اختلال در آن ، شخص بدون آنكه متوجه باشد ، در درستی یا نادرستی یك چیز ، تصمیم هیجانی می گیرد و مطابق آن عمل می كند و این همان چیزی است كه جادوگر تبلیغات خواسته است . علاوه براین ، تبلیغات با یاری و كمك از مفهوم روانشناختی " پیش داوری " به بسیاری از عناوین تبلیغاتی شكل و جهت میدهد همانند تاكید برنظر مطلوبی كه مردم به كالاهای ساخت كشوری خاص یا شركتی خاص دارند.در این زمینه استفاده از نشانه ها و چهره هایی كه جدای از موضوع تبلیغ ، احساس خوشایند یا ناخوشایندی را در بیننده ایجاد می كند ، همگی توجه به نقش پیش داوری در انتخاب و گزینش است.(به نقل از دکتر حکیم جوادی)

پس فراموش نکنیم كه هرچند ممکن است در این میان شعارهای تبلیغاتی مناسبی هم وجود داشته باشند اما تجربه نشان داده که اغلب آدمیان بیشتر موجوداتی بصری هستند و آنچه می بینند بیشترین تاثیر را بر آنان می گذارد.


فاطمه ناظم زاده

بخش ارتباطات