تبیان، دستیار زندگی
در این مقاله به بررسی استاندارد های آینه عقب خودرو میپردازیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استاندارد وسایل دید غیر مستقیم خودروها ( آینه ها)

آینه بغل

هدف از تدوین این استاندارد که استاندارد ملی شماره 6479 است ، ارائه ویژگیها و روش آزمون وسایل دید غیر مستقیم وسایط نقلیه می باشد. این استاندارد در رابطه با خودروهای جاده ای كاربرد دارد.

وسایل دید غیر مستقیم وسایلی هستند كه برای مشاهده سطح ترافیكی مجاور خودرو به كار می رود كه از طریق دید مستقیم قابل مشاهده نیستند. این وسایل شامل آینه های معمول ، مونیتورهای دوربین دار یا دیگر وسایلی می شود كه قادر به ارائه اطلاعات درباره میدان دید غیرمستقیم راننده هستند.

ما در این مقاله به بررسی مختصری از استاندارد های آینه عقب میپردازیم:

كلیه آینه های دید عقب باید قابل تنظیم باشند. لبه سطح انعكاس باید در قابی نگهدارنده یا غیره احاطه شود كه در محیطش دارای یك مقدار (c) بزرگتر یا مساوی با 5/2 میلیمتر  در كلیه نقاط و در تمام جهات باشد. اگر سطح انعكاس از قاب محافظ خود بیرون بزند، شعاع انحنای (c)  روی لبه قسمت بیرون زده نباید كمتر از 5/2 میلیمتر باشد و سطح انعكاس باید تحت یك نیروی 50 نیوتنی به درون قاب محافظ برگردد. كه این نیرو در نقطه ایی كه بیشترین مقدار بیرون زدگی را دارد در یك جهت افقی تقریباً موازی با صفحه میانی طولی خودرو اعمال می شود. وقتی آینه دید عقب روی یك سطح صاف نصب شود، كلیه قسمت ها باید دارای شعاع انحنای (c) حداقل 5/2 میلیمتر باشد.

وسیله ای كه برای اتصال آینه دید عقب به خودرو استفاده می شود، می بایست به گونه ایی طراحی شده باشد كه استوانه ای به شعاع 70 میلیمتر هنگامی كه محور آن، یا یكی از محورها، محور دوران می باشد ( به گونه ای كه در هنگام اعمال ضربه باعث انحراف آینه در جهت ضربه شود) حداقل از قسمتی از سطح كه وسیله به آن متصل شده عبور كند. سطح انعكاس یك آینه دید عقب باید صاف یا محدب كروی باشد. آینه های خارجی می توانند به یك بخش كروی گون اضافی مجهز باشند به شرطی كه آینه اصلی الزامات میدان دید غیر مستقیم را برآورده كند.

آینه كروی گون باید دارای شكل و اندازه كافی باشد تا اطلاعات مفید را به راننده انتقال دهد. معمولاً برای این منظور مقدار پهنا حداقل 30 میلیمتر است.

مقدار ضریب انعكاس معمول نباید كمتر از % 40 باشد. در صورتی كه سطح انعكاس دارای دو وضعیت(روز و شب) باشد، وضعیت روز باید اجازه دهد كه رنگ های علائم استفاده شده برای ترافیك جاده شناسایی شوند. مقدار معمول ضریب انعكاس در وضعیت شب نباید كمتر از % 4 باشد. سطح انعكاس باید، حتی در صورت قرارگرفتن ممتد در معرض شرایط هوای نامساعد در كاربرد معمولی، مشخصه های مطرح شده در بالا را حفظ کند .

بخش دانش و زندگی