تبیان، دستیار زندگی
حاشیه های ایرانی جام ملتهای آسیا را اینجا ببینید ..............
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حاشیه های ایرانی جام ملتها

پانزدهمین دوره جام متلهای آسیا با اتفاقات تلخ و شیرینی برای ایرانی ها به پایان رسید تا حسرت 35 ساله فوتبال کشورمان همچنان ادامه داشته باشد.

تصاویری زیبا و ماندگار از حواشی ایرانی ها در  جام ملتهای 2011 قطر را اینجا ببینید.

 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • قطبی و سیدکا
  قطبی و سیدکا
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • افشین قطبی
  افشین قطبی
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • ناراحتی بازیکنان تیم ملی
  ناراحتی بازیکنان تیم ملی
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • هواداران تیم ملی ایران
  هواداران تیم ملی ایران
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • شهاب گردان و سجده شکر
  شهاب گردان و سجده شکر
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • حمایت ملی از تیم ملی
  حمایت ملی از تیم ملی
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • محمد نوری و غلامرضا رضایی
  محمد نوری و غلامرضا رضایی
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • ایرانی ها در جام ملتها
  ایرانی ها در جام ملتها
 • ایرانی ها در جام ملتها
  ایرانی ها در جام ملتها
 • اشک های شجاعی پس از حذف
  اشک های شجاعی پس از حذف
 • سید مهدی رحمتی
  سید مهدی رحمتی
 • کریم انصاری فرد
  کریم انصاری فرد
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • تیم ملی ایران در جام ملتها
  تیم ملی ایران در جام ملتها
 • افسوس ایرانی ها پس از حذف از رقابت ها
  افسوس ایرانی ها پس از حذف از رقابت ها