تبیان، دستیار زندگی
مگانی قهرمان وزنه برداری جهان: مسؤولان نقش عمده ای در ترویح و بسط فرهنگ ورزش همگانی دارند یکی از اهداف مسئولان ورزشی، همگانی کردن ورزش در بین تمام مردم کشور است و برگزاری چنین همایش هایی در همگانی کردن ورزش موثر است. کوروش ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوی 110 و توسعه  ورزش همگانی

قهرمان وزنه برداری جهان: مسؤولان نقش عمده ای در ترویح و بسط فرهنگ ورزش همگانی دارند

یکی از اهداف مسئولان ورزشی، همگانی کردن ورزش در بین تمام مردم کشور است و برگزاری چنین همایش هایی در همگانی کردن ورزش موثر است. کوروش باقری، عضو تیم ملی وزنه برداری و قهرمان جهان در گفت وگو با خبرنگارورزش همگانی ایسنا، با اشاره به برگزاری دومین دوره  دو  و میدانی 110 درروز11 بهمن و نقش آن در توسعه ورزش همگانی، افزود: من نیز خود به شخصه ازدوران تحصیل و دبیرستان تا اندازه ای که شرایط ایجاد می نمود، در ورزشهای همگانی شرکت می کردم، که از مسابقات تجربیات فراوانی در زمینه  قهرمانی بدست آوردم.

وی در ادامه درخصوص نقش سازمان تربیت بدنی در ترویج ورزش همگانی گفت: وظیفه سازمان تربیت بدنی و تمام سازمانهای ذیربط است که به ترویج ورزش در سطح کشور بپردازند و این سازمانها می توانند با افزایش و تجهیز امکانات و داخل نمودن علم در ورزش به تحقق این امر دست یابند.

کوروش باقری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تصریح کرد: ایشان فرمودند:" قهرمانان ملی همچون قله یک کوه و آحاد جامعه مانند دامنه آن هستند»، بنابراین طبق تعبیرزیبای مقام معظم رهبری که قهرمانان ملی را قله یک کوه و  مردم جامعه را به عنوان دامنه آن کوه را دانسته اند، وظیفه خطیر قهرمانان را در جامعه به عنوان الگو نشان می دهد.

وی در خصوص نقش مجلس و دولت در ترویج ورزش گفت: باید ورزش به عنوان یک مسئله مهم مدنظر مسئولان کشوری قرار گیرد و خود نیز به صورت فعال در زمینه ورزش شرکت کنند، به طور کلی مسئولان نقش عمده ای در ترویج و بسط فرهنگ ورزش همگانی دارند.