تبیان، دستیار زندگی
معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی طی حکمی محمد رضا داورزنی را به عنوان سرپرست فدراسیون چوگان منصوب کرد. به گزارش ایسنا، مهندس مهر علیزاده در این حکم آورده است:« نظر به اهمیت رشته ورزشی چوگان که از ورزشهای اصیل ایران...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طی حکمی از سوی رییس سازمان تربت بدنی ؛

سرپرست فدراسیون چوگان منصوب شد

معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی طی حکمی محمد رضا داورزنی را به عنوان سرپرست فدراسیون چوگان منصوب کرد.به گزارش ایسنا، مهندس مهر علیزاده در این حکم آورده است:« نظر به اهمیت رشته ورزشی چوگان که از ورزشهای اصیل ایرانی بوده و ریشه تاریخی درفرهنگ پربارمیهن اسلامی مان داشته و بعنوان یک میراث ارزشمند فرهنگی کشورمان شناخته می شود و با توجه به لزوم احیا و تقویت این ورزش اصیل که ابداعی ایرانیان باهوش وسلحشوربوده است، براساس بررسیهای کارشناسی لزوم تفکیک فعالیت های این رشته ورزشی از فدراسیون سوارکاری و تشکیل فدراسیون مستقل مورد تایید قرار گرفته و دستورتاسیس فدراسیون چوگان به معاونت محترم ورزشی و امورفدراسیونهای صادر گردیده است.»

مهندس مهرعلیزاده دراین حکم خطاب به محمدرضا داورزنی آورده است: جنابعالی را به مسئولیت ایجاد و سرپرستی فدراسیون مذکورمنصوب می نمایم، امیدوارم با ملحوظ نمودن موارد ذیل بتوانید برنامه ریزیهای لازم برای گسترش ورزش چوگان را انجام داده و در اسرع وقت ضمن انجام فعالیتهای فدراسیون، تمهیدات لازم را برای انجام امورقانونی ، ازجمله تشکیل هیاتها و برگزاری مجمع عمومی را فراهم نمایید.»

بنابرگزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی، مهندس مهرعلیزاده در بخشی از این حکم آورده است: توجه به برنامه ریزی لازم برای ایجاد ساختارمناسب، توسعه فعالیتهای این رشته در داخل و خارج از کشور، فراهم نمودن زمینه استقلال مالی از طریق ایجاد، توسعه و تقویت باشگاهها و یافتن حمایتگران مناسب و استفاده از کلیه علاقمندان به این رشته در بخشهای فنی و مدیریتی از جمله مواردی است که ضمن توجه دقیق به آنها در اسرع وقت نسبت به انجام فعالیت فدراسیون، تشکیل هیاتها و برگزاری مجمع، تمهیدات لازم بعمل آید.»