تبیان، دستیار زندگی
هدف از تدوین این استاندارد تعییین ویژگی ها و موقعیت نصب چراغهای ها روی خودرو و همچنین شرایط انجام آزمون انحراف چراغ نور پایین می باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استاندارد های نشانگر ها

هدف از تدوین این استاندارد تعییین ویژگی ها و موقعیت نصب چراغهای ها روی خودرو و همچنین شرایط انجام آزمون انحراف چراغ نور پایین می باشد. این استاندارد در مورد نصب وسایل روشنایی و علامت دهنده های نوری كلیه وسایط نقلیه جاده ای وتریلرهای آنها می باشد كه در استاندارد ملی ایران به شماره 6924 تعریف شده اند.

نور چراغ

در انواع اتوموبیل ها تعداد 20 نوع چراغ مختلف وجود دارد که وجود برخی از آنها اجباری و برخی اختیاری میباشد. البته ما در اینجا فقط استاندارد برخی از مهمترین چراغهای موجود بر روی وسیله نقلیه را نام برده و به ذکر بررسی برخی ویژگی های جزئی آنها میپردازیم.برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به استاندارد ملی شماره های  6924  و 6672 و 6651 رجوع نمایید..

1- چراغ نور بالا:

که برای خودروهای موتوری اجباری و برای تریلرها ممنوع می باشد که تعداد آن2 یا 4 عدد است و رنگ آن سفید میباشد . طول ان باید به گونه ای باشد که در جلوی خودرو و به گونه ای نصب شود كه نور تابیده شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم, از طریق آیینه دید عقب یا سایر سطوح انعكاسی خودرو، موجب آزار راننده نشود.

2- چراغ نور پایین جلو:

روی خودروهای موتوری اجباری و روی تریلرها ممنوع می باشد.و تعداد آن 2 عدد و رنگ آن سفید میباشد و طول آنباید طوری باشد که در جلو خودرو اگر نور منتشر شده بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق آینه دید عقب یا سایر سطوح انعكاسی خودرو موجب آزار راننده نشود,این الزام قابل قبول فرض میشود.

3-چراغ مه شكن جلو:

که چراغ مه شكن جلو برای خودروهای موتوری اختیاری و برای تریلرها ممنوع است و تعداد آن 2 عدد است و رنگ آن سفید یا زرد میباشد. از نظر طول نیز باید در جلو خودرو اگر نور منتشر شده بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق آینه دید عقب یا سایر سطوح انعكاسی خودرو موجب آزار راننده نشود,این الزام قابل قبول فرض می شود.

4- چراغ دنده عقب :

برای خودروهای موتوری اجباری و برای تریلرها اختیاری است و تعداد آن یک یا دو عدد است وتعداد آن یک یا دو عدد است و  رنگ آن  سفید میباشد که در غقب خودرو قرار میگیرد.

5- چراغ راهنما و اعلام خطر :

وجود این چراغ برای همه خودروها اجباری میباشد و مهمترین آنها دو چراغ راهنما در جلو و دو چراغ راهنما در عقب خودرو است و تعداد آن بسته به نوع خودرو و چیدمان چراغها میتواند متفاوت باشد و رنگ آنها کهربایی است.این چراغ در مواقع خطر به عنوان علامت خطر نیز مورد استفاده قرار میگیرد که در این شرایط چراغهای راهنما به طور چشمک زن و با فرکانس خاصی همزمان با هم خاموش و روشن می شوند.

زاویه های مختلف چراغهای راهنما

6- چراغ ترمز :

برای تمامی خودرو ها الزامی میباشد که تعداد آن یک یا دو عدد است و رنگ آن قرمز میباشد و معمولا" در عقب خودرو قرار می گیرد.

بخش دانش و زندگی تبیان

تنظیم: محسن مرادی