تبیان، دستیار زندگی
اشعه های نامرئی مایکروویو می توانند از هوا عبور نموده و پس از رسیدن به غذا، در طی چند دقیقه آن را گرم نمایند. یک اجاق مایکروویو می تواند با سرعتی معادل 6 برابر سرعت اجاق های عادی غذا را بپزند. اجاق های مایکروویو علاوه بر سرعت زیاد، صدای زیادی هم در....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اجاق مایکروویو چگونه کار می کند؟

اجاق مایکروویو چگونه کار می کند؟

اشعه های نامرئی مایکروویو می توانند از هوا عبور نموده و پس از رسیدن به غذا، در طی چند دقیقه آن را گرم نمایند. یک اجاق مایکروویو می تواند با سرعتی معادل 6 برابر سرعت اجاق های عادی غذا را بپزند. اجاق های مایکروویو علاوه بر سرعت زیاد، صدای زیادی هم در هنگام کار کردن تولید می کنند! صدای «هوم» تولید شده توسط اجاق مایکروویو از لرزش ترانسفورماتورهای آن در هنگام تبدیل جریان و همچنین فن های خنک کننده تجهیزات الکترونیکی آن تولید می شود. یک اجاق مایکروویو را در شکل زیر مشاهده می کنید:

اجاق مایکروویو چگونه کار می کند؟

نقاط نشان داده شده در شکل فوق عبارتند از:

1- کاور مخصوص پخت غذا در مایکروویو برای برشته نمودن سطح آن

2- بدنه و عایق های فلزی برای جلوگیری از بیرون آمدن اشعه مایکروویو

3- سینی گردان

4- آنتن فرستنده امواج مایکروویو به داخل اجاق

5- ماکنترون تولید کننده امواج مایکروویو

6- فن

7- ترانسفورماتور برای تبدیل نمودن ولتاژ ورودی

امواج مایکرو یا مایکروویوها، امواج رادیویی با طول بسایر کم می باشند که مقادیر زیادی انرژی با خود حمل می کنند. این امواج انرژی خود را به مولکول های آب موجود در درون مواد غذایی منتقل می نماید و از این طریق غذا را می پزند.

چون امواج مایکروویو تمامی مولکول های آب را یک دفعه به لرزش درمی آورند، برخلاف اجاق های عادی که حرارت را از بیرون کم کم به درون مواد غذایی منتقل می کنند، این امواج غذا را با سرعت بسیار بالاتری می توانند بپزند. امواج مایکروویو در حقیقت نوعی اشعه الکترومغناطیسی می باشند. مانند اشعه X-Ray و...

امواج مایکروویو مانند سایر امواج الکترومغناطیسی در فضا با سرعت نور ( 300,000km/h) حرکت می نمایند. شکل زیر مکانیزم داخلی یک اجاق مایکروویو را نشان می دهد:

اجاق مایکروویو چگونه کار می کند؟

در شکل فوق نشان داده شده عبارتند از:

1- ترانسفورماتور برای تقویت ولتاژ ورودی

2- مگنترون تولید کننده امواج مایکروویو

3- آنتن انتقال دهنده امواج مایکروویو

4- بازوی چرخان برای پخش نمودن امواج مایکروویو به درون اجاق

5- برخورد امواج مایکروویو به دیواره های اجاق و بازتابیدن آن بر روی غذا

6- امواج مایکروویو به درون غذا نفوذ می کنند و مولکول های آب موجود در غذا را به حرکت در می آورند.

7- حرکت مولکول های آب باعث تولید حرارت و گرم شدن غذا از درون می شود.

8- سینی گرداننده غذا برای اطمینان از رسیدن اشعه به صورت یکسان به غذا

امواج مایکروویو قوی، برای موجودات زنده خطرناک می باشد ولی امواج ضعیف مایکروویو همیشه از زمان بوجود آمدن زمین در اطراف زمین وجود داشته و دارند. دانشمندان از بررسی این امواج برای بررسی جهان هستی استفاده می کنند. نقشه مایکروویوی زیر نشان می دهد که جهان در زمان پیدایش در 1307 بیلیون سال پیش چه وضعیتی داشته. نقاط قرمز و زرد داغ ترین نقاط را نشان می دهند.

اجاق مایکروویو چگونه کار می کند؟

مرکز یادگیری سایت تبیان، تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم: نسرین صادقی