تبیان، دستیار زندگی
دوران کودکی خود ساخته ترین میلیونرها ، هنرمندان موفق و بازیگران شایسته ، در اغلب موارد مانند دوران کودکی سایرین بوده است . بسیاری از آنها دوران کودکی دشوار و فقیرانه ای را پشت سر گذاشته اند .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصمیم های مهم
مهم ترین ملاقات

دوران کودکی خود ساخته ترین میلیونرها ، هنرمندان موفق و بازیگران شایسته ، در اغلب موارد مانند دوران

کودکی سایرین بوده است . بسیاری از آنها دوران کودکی دشوار و فقیرانه ای را پشت سر گذاشته اند .

بسیاری از آنها در مدرسه در شمار کند آموزان بودند . اما هر کدام ، در یک لحظه خاص و تعیین کننده از

زندگیشان تصمیم گرفته اند که سرنوشت شان را به دست گیرند ، تحت تاثیر یک کتاب ، یا یک کلمه یا تحت

تاثیر کسی که اورا الگو قرار داده اند و یا به یمن شم و شهود در مسیر موفقیت گام بر داشته اند .

از کتاب چگونه مانند میلیونرها فکر کنیم  /  مارک فیشر

برای خرید کتاب چگونه مانند میلیونرها فکر کنیم کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب کودکان و نوجوانان کلیک کنید.

برای خرید کتب ادبیات کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.