تبیان، دستیار زندگی
بپرهیز از تکیه کردن به آرزو ها زیرا آرزو متاع و کالای مردم احمق است. عقل حفظ تجربه هاست و بهترین تجربه ها چیزیست که پندی به تو دهد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به آرزو هایت تکیه مکن!

رسیدن به آرزوها

از حضرت علی علیه السلام خطاب به امام حسن علیه السلام در نهج البلاغه می خوانیم:

بپرهیز از تکیه کردن به آرزو ها زیرا آرزو متاع و کالای مردم احمق است. عقل حفظ تجربه هاست و بهترین تجربه ها چیزیست که پندی به تو دهد. پیشدستی بر فرصت ها کن پیش از آن که فوت آن موجب اندوه گردد. چنان نیست که هر طالبی به مقصد برسد و هر غایبی برگردد.

کتاب شریف نهج البلاغه / ترجمه محمد دشتی

برای خرید کتاب شریف نهج البلاغه کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.