تبیان، دستیار زندگی
قد می شود جلسه نقد و بررسی آثار جلیل رسولی روز دوشنبه 10 بهمن ماه ساعت 17 در محل سینما تك مجموعه فرهنگی هنری صبا برگزار می شود. در این نشست كه به همت معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار می شود ، آیدین آغداشلو ، حسن بلخاری و مه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با حضور "آیدین آغداشلو"

آثار نقاشی جلیل رسولی نقد می شود


جلسه نقد و بررسی آثار جلیل رسولی  روز دوشنبه 10 بهمن ماه ساعت 17 در محل سینما تك مجموعه فرهنگی هنری صبا برگزار می شود.

در این نشست كه به همت معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار می شود ، آیدین آغداشلو ، حسن بلخاری و مهرداد احمدیان آثار به نمایش گذاشته شده جلیل رسولی  در مجموعه فرهنگی هنری صبا را مورد نقد و بررسی قرار خواهندداد.

شایان ذكر است، این نشست روز دوشنبه 10 بهمن ماه راس ساعت 17 در سینما تك مجموعه فرهنگی هنری صبا برگزار خواهدشد.