تبیان، دستیار زندگی
به نام آن خداوندی كه داناست به آنچه می كنم در لحظه بیناست قسم بر عاشقان راه ایمان قسم برآسمان پاک قرآن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قسم

قسم بر آسمان

به نام آن خداوندی كه داناست

به آنچه می كنم در لحظه بیناست

قسم بر عاشقان راه ایمان

قسم برآسمان پاک قرآن

قسم برآفتاب و روشنایی

قسم بر مهر و ایمان خدایی

قسم بر عشق و هستی و وجودش

برای عاشق و بود و نبودش

به آن دلبستگان هم دل و پاک

قسم بر این جهان،هم خاک و افلاک

به آتشگاه عشق آتش افروز

به ذكر مومنان هر روز و هر روز

به دریای بزرگ و چشمه و رود

به آن اختر كه نورش سوی ما بود

به آن غم دیدگان زندگانی

قسم بر عاشقان آسمانی

زتنهایی و غربت كن رهایم!

زراه بی كسی ها كن جدایم!

مبادا لحظه ای با من نمانی!

و یا من را به سوی خود نخوانی!

چراغ خانه ام خاموش وسرد است

دل غم دیده ام سرشار درد است

به دریای غمی در موج گیرم

در این دنیا و زندانش اسیرم

به تاریكی و ظلمت ره گشودم

خدایا این منم ، آن من نبودم!

تو هر روز و شبم را پر نمودی

زقلبم هر سیاهی را زدودی

نگه دار مرا در هر شب و روز

به آتشگاه عشقم آتش افروز

نگاهم كن! نگاهت آسمانی ست!

همه هست و وجودت مهربانی ست!

بخش کودک و نوجوان

سایت کیهان

مطالب مرتبط

پرواز من

رود اشک

بهار حضور

بهترین عکس جهان

شبیه معما

این روزها

دل می رود ز دستم

فرصت خموشی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.