تبیان، دستیار زندگی
لامت کامل و بدون شائبه  سیاسی برگزار خواهد شد. رئیس سازمان تربیت بدنی با ابراز خرسندی از برگزاری دو همگانی 110 بر اشاعه  فرهنگ عمومی ورزش همگانی در سطح کشور تاکید کرد. مهندس محسن مهرعلیزاده در گفت و گو با خبرنگار ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهندس مهرعلیزاده: ورزش همگانی باید در دراز مدت به فرهنگ عمومی تبدیل شود

انتخابات فدراسیون کشتی با سلامت کامل و بدون شائبه  سیاسی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی با ابراز خرسندی از برگزاری دو همگانی 110 بر اشاعه  فرهنگ عمومی ورزش همگانی در سطح کشور تاکید کرد.مهندس محسن مهرعلیزاده در گفت و گو با خبرنگار ورزش همگانی ایسنا با اشاره به برگزاری دومین دوره  همایش دو و میدانی 110 در روز 11 بهمن و نقش آن در توسعه  ورزش همگانی، افزود: برگزاری اولین همایش بزرگ دوی همگانی با شروع خوبی یعنی همزمان با سالگرد ورود امام به ایران و اولین روز دهه فجر، به صورت ابتکاری 110 برگزار شد که این همایش گام نخستی برای گسترش و توسعه همه جانبه  ورزش همگانی محسوب می شد . چرا که بلافاصله و در طول یکسال مسابقات مشابهی در سطح استان های کشور به همراه مسابقه ی دوچرخه سواری استان تهران و دوی 110 پلیس اجرا شد. نیروی مقاوت بسیج نیز درصدد برگزاری دو همگانی 300 هزار نفری در ایام دهه  فجر می باشد.

وی افزود: با این توصیف طرحی که به عقیده ی من ایده آل به نظر می رسید، برگزاری مسابقات دوی همگانی در کل 52 هفته سال و به صورت منظم بود که تصور می کنم در سال 81 و اولین سال برگزاری این مسابقات، تنها یک سوم برنامه های مورد نظر اجرا شده است.

معاون رییس جمهوراظهار امیدواری کرد، در صورت پیوستن سازمان های بزرگ همانند سازمان تامین اجتماعی، وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان بهزیستی و.... در مشارکت و برگزاری همایش های ورزش همگانی، سنگینی بار این فعالیت مهم میان کلیه دستگاهها، سازمانها و وزارتخانه ها تقسیم خواهد شد.

وی با تاکید بر بهره برداری بهینه از برگزاری همایش های عمومی ورزش اظهار داشت: ورزش همگانی اساساً یک فرهنگ محسوب می شود و برای جا افتادن این فرهنگ باید اقدامات اجرایی را مد نظر داشته باشیم. در سال آینده 52 هفته را از برگزاری این همایش ها عمومی در نظر خواهیم داشت . در حقیقت این فعالیت مهم می تواند به فرهنگ و عادت عمومی جامعه منجر شود، که در این راستا باید تبلیغات گسترده ای در سطح شهر صورت پذیرید، بر این اساس تدارکات لازم برای این امر در حال انجام است تا در دراز مدت بتوانیم ورزش همگانی را به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه ی خود اشاعه دهیم.

مهندس مهر علیزاده  در ادامه گفت و گو با خبرنگار گروه ورزش ایسنا، به ارزیابی خود از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال پرداخت و تاکید کرد: به عقیده ی من انتخابات فدراسیون فوتبال یکی از سالم ترین انتخابات ممکن است که ما می توانیم آن را به عنوان نمونه مطرح کنیم و حضور بی نظیر و بی سابقه  27 کاندیدای فدراسیون فوتبال برای حضور در این صحنه و در محیطی آرام و صمیمی تا لحظات آخر دلیلی بر این مدعاست . در این راستا من به همه ی افراد مرتبط توصیه کردم که به هیچ وجه تبلیغاتی علیه کاندیداها انجام ندهند که این امر نیز تحقق یافت . در حقیقت ما توانستیم به نتیجه ی واقعی انتخابات از سوی 43 نفر رای دهنده دست یابیم.

وی تصریح کرد: من در راس سازمان تربت بدنی و دیگر اعضای این سازمان هیچ گونه حمایتی را از کاندیداهای فدراسیون فوتبال به عمل نیاوردیم و در این راستا تا آخرین لحظه از شخصی که منتخب مجمع ( محمد دادکان) است حمایت همه جانبه ای را به عمل خواهیم آورد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پایان با رد وجود شائبه  سیاسی در انتخابات فدراسوین کشتی اظهار داشت: درانتخابات این فدراسیون نیز با روندی که ما در پیش گرفته ایم، برگزاری یک انتخابات سالم را پیش بینی می کنیم و به موجب همین امر نیازی وجود ندارد که ما حتماً 27 کاندید برای یک فدراسیون داشته باشیم . چرا که به کارگیری ساز و کارهای لازم برای انتخابات سالم از اهمیت بیشتری برخوردار است.