تبیان، دستیار زندگی
غواصی را در نظر بگیرید که با یك طناب به عمق دریا میفرستند و یه سبدی هم همراه خودش داره میگن: تا سبدت را پر از مروارید کردی طناب را تکان بده تا تو را بکشیم بالا طبیعتاً آن غواص همینكه یك سبد مروارید جمع آوری كرد طناب را تكان می دهد كه مرا بالا بكشید، چرا؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چند تا مروارید جمع کردی؟

غواصی
برای دیدن عكس بزرگتر روی عكس كلیك كنید.

ما در این دنیا برای چی فرستاده شدیم؟

غواصی را در نظر بگیرید که با یك طناب به عمق دریا میفرستند و یه سبدی هم همراه خودش داره میگن: تا سبدت را پر از مروارید کردی طناب را تکان بده تا تو را بکشیم بالا طبیعتاً آن غواص همینكه یك سبد مروارید جمع آوری كرد طناب را تكان می دهد كه مرا بالا بكشید، چرا؟ چون می ترسه كه خطری برای او پیش بیاد و نتواند خود را بالا بكشد.

انسان هم در دنیا همینطور است. ما اهل این دنیا نیستیم. این دنیا محل زیر آبی ماست.

همانطوری كه غواص اهل زیر آب دریا نیست و برای برنامه ای او را به زیر آب فرستاده اند، انسان هم اهل عالم معنویت و عالم ملكوت و بالاست و برای برنامه ای او را به ته این دریا فرستاده اند.

حال اگر غواص چیزی را جمع نكرده باشد، هر چه از بالا طناب را تكان بدهند كه موقع بالا آمدن است، می گوید من هنوز كاری نكرده ام، دلش می خواهد طناب را تكان ندهند و خودش هم هیچوقت آن را تكان نمی دهد.

بر خلاف آن كسی كه سبدش را پر كرده باشد خودش طناب را تكان می دهد كه مرا بالا بیاورید. انسان هنگامی كه اعمال صالحی انجام داده دائماً اصرار و اشتیاق دارد كه از این دنیا برود تا مبادا اعمالش از كف برود و تمنای مرگ دارد. اما آنكه اعمال صالحی ندارد، نه تنها تمنا و آرزوی مرگ ندارد بلكه از آن وحشت هم دارند ولی بیشتر ما غافلیم از اینکه سبد خود را پر کنیم .

راستی چند تا مروارید جمع کردی؟ در سبدت چه چیز داری؟مواظب باش که با چه کسی همراهی.


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از ارمیای نبی