تبیان، دستیار زندگی
اگر وزنه ای به سیمی وصل شود و در نهایت از محلی آویزان گردد، بر اثر گرم شدن سیم چه مشاهده می شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انبساط طولی

انبساط طولی

اگر وزنه‌ای به سیمی وصل شود و در نهایت از محلی آویزان گردد، بر اثر گرم شدن سیم چه مشاهده می‌شود؟

همان طور كه در عكس مقابل مشاهده می نمایید، طول یك سیم بر اثر گرم شدن توسط سشوار، افزایش می‏یابد.

ما در اینجا برای فرمول بندی این بحث از تغییر طول در اثر تغییر دما شروع می‏كنیم. قبل از همه به فیلم زیر توجّه كنید. در این فیلم اثر گرما بر روی سیم (فلزی) بررسی می‌شود. آیا سیم فلزی بر اثر گرما منبسط می‌شود؟

برای مشاهده فیلم 1 کلیک کنید.

در فیلم دیگری اثر گرما بر روی طنابی لاستیكی بررسی می‌شود. آیا طناب لاستیكی بر اثر گرما منقبض می‌شود؟

برای مشاهده فیلم 2 کلیک کنید .

با انجام آزمایش‏های دقیق تر خواهیم دید كه تغییر طول یك میله با تغییر دمای آن متناسب است یعنی:

انبساط طولی

برای بررسی عامل بعدی توجّه شما را به یك سؤال جلب می‏كنیم.

به نظر شما اگر یك جسم فلزی مكعب مستطیل شكل (كه دارای طول(X)، عرض(Y) و ارتفاع (Z) متفاوت است) را گرم كنیم، آیا افزایش طول، عرضو ارتفاعآن با هم برابر است. یعنی آیا؟

انبساط طولی

شاید برای پاسخ به این سؤال به ابزار دقیق و حساس اندازه‏گیری نیاز باشد. اما این موضوع را به شكل ساده‏تری نیز می‏توان بررسی كرد.

یك میله بلند را گرم كنید و افزایش طول میله و افزایش قطر میله را با هم بررسی كنید. همان طور كه به احتمال زیاد حدس زدید افزایش طول میله بسیار بیشتر از افزایش طول قطر آن خواهد بود، به شكلی كه شاید اصلاً متوجّه افزایش قطر میله نشویم ولی افزایش طول میله كاملاً مشهود است.

بنابراین می‏توان گفت كه افزایش طول یك جسم به ازای افزایش دمای معین به طول اولّیه آن بستگی دارد. بنا به آزمایش دیده می‏شود كه این دو كمیت با هم متناسب هستند. یعنی افزایش طول یك میله  به ازای تغییر دمای معین  با طول اولّیه میله  متناسب است یعنی:

به نظر شما آیا افزایش طول یك میله مسی با افزایش طول یك میله شیشه‏ای در شرایط یكسان برابر است؟

عامل سوّم در میزان افزایش طول جسم، جنس آن ماده است. با یك بررسی ساده می‏بینیم كه افزایش طول یك میله مسی با افزایش طول یك میله شیشه‏ای در شرایط یكسان برابر نیست. البته نمی‏توان عامل جنس را همانند عامل دما و عامل طول (L) بررسی كرد. به همین دلیل آن را به صورت ضریب در فرمول وارد می‏كنیم.

مطالب گفته شده در زیر جمع بندی شده‌اند.

در نتیجه برای تبدیل این تناسب به تساوی به یك ضریب نیاز داریم پس:

رابطه انبساط طولی:  

یك ضریب ثابت است كه به جنس ماده بستگی دارد و به آن "ضریب انبساط طولی" گفته می‏شود و واحد آن  است.

در جدول زیر ضریب انبساط طولی چند ماده آمده است

انبساط طولی 

انبساط طولی

در فیلم زیر میله‌ای در بین دو تكیه گاه قرار گرفته است. در یك طرف میله یك پیم فلزی كوچك و در طرف دیگر یك مهره برای محكم كردن میله قرار گرفته است.انبساط طولی

چرا با گرم كردن میله می‌توان مهره را سفت نمود؟

چرا با سرد كردن میله پیم فلزی می‌شكند؟

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا