تبیان، دستیار زندگی
در كنار خطوط سیم پیام خارج از ده دو كاج روئیدند سالیان دراز رهگذران آن دو را چون دو دوست می‌دیدند روزی از روزهای پائیزی زیر رگبار و تازیانه باد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نسخه ی جدید دو كاج

باشگاه کاربران: سلام؛ حتما ماجرای دو کاج همسایه را که یادگار دوران کودکی، آن زمان که در کلاسهای ابتدایی بودیم را یادتان هست، ماجرای دوستی که از سر خودپسندی جان خود را از داد. وقتی او حاضر نشد که به دوستش کمک کند و او بر روی سیمهای تلفن افتاد، کارگران مخابرات برای آنکه دیگر این اتفاق نیفتد او را نیز قطع کردند. اما امروز دوست خوبمان setare62 نسخه‌ی جدید آن داستان را برایتان آورده‌ است:
جنگل ابر

در كنار خطوط سیم پیام

خارج از ده دو كاج روئیدند

سالیان دراز رهگذران

آن دو را چون دو دوست می‌دیدند

روزی از روزهای پائیزی

زیر رگبار و تازیانه باد

یكی از كاجها به خود لرزید

خم شد و روی دیگری افتاد

گفت ای آشنا ببخش مرا

خوب در حال من تأمل كن

ریشه‌هایم ز خاك بیرون است

چند روزی مرا تحمل كن

كاج همسایه گفت با نرمی

دوستی را نمی برم از یاد

شاید این اتفاق هم روزی

ناگهان از برای من افتاد

مهر بانی بگوش باد رسید

باد آرام شد ملایم شد

کاج آسیب دیده ی ما هم

کَم کَمَک پا گرفت و سالم شد

میوه ی کاج ها فرو می ریخت

دانه ها ریشه می زدند آسان

ابر باران رساند وچندی بعد

ده ما نام یافت کاجستان


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از setare62