تبیان، دستیار زندگی
تصاویر دیدار ایران - عراق را اینجا ببینید ..........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیدار ایران - عراق از نگاه دوربین

تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار خود در جام ملتهای 2011 آسیا به مصاف عراق قهرمان دوره گذشته رفت و در پایان موفق به کسب یک پیروزی ارزشمند شد که تصاویر این دیدار را می توانید در زیر ببینید.

 • هواداران تیم ملی ایران
  هواداران تیم ملی ایران
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • تیم ملی ایران
  تیم ملی ایران
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • شادی ایرانی ها پس از گل
  شادی ایرانی ها پس از گل
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • افشین قطبی
  افشین قطبی
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • شادی قطبی و کادر فنی پس از گل
  شادی قطبی و کادر فنی پس از گل
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • قطبی سرمربی تیم ملی ایران
  قطبی سرمربی تیم ملی ایران
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • شادی عراقی ها پس از گل
  شادی عراقی ها پس از گل
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق
 • دیدار ایران - عراق
  دیدار ایران - عراق