تبیان، دستیار زندگی
کتاب 365 راه برای به کارگیری نیروی معنوی در زندگی از دکتر وین دایر که توسط مانیا ستوده ترجمه شده است، کتابی است سودمند جهت برقراری آرامش واقعی در زندگی روزمره، که خرید آن را از فروشگاه اینترنتی تبیان به شما عزیزان توصیه می کنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به کار گیری نیروی معنوی
روزی معنوی

کتاب 365 راه برای به کارگیری نیروی معنوی در زندگی از دکتر وین دایر که توسط مانیا ستوده ترجمه شده است، کتابی است سودمند جهت برقراری آرامش واقعی در زندگی روزمره، که خرید آن را از فروشگاه اینترنتی تبیان به شما عزیزان توصیه می کنیم.

برخی از این راهکارها را در ذیل آورده ایم:

- در هر فرصتی که به دست می آوری به خود بگو: من احساس خوبی دارم. من قصد دارم از این احساس خوب بیشتر جذب کنم و می خواهم آن را به هرکس که به آن نیاز دارد، ببخشم.

- احساس حیرت، آمیخته با احترام در برابر معجزه ای که در اطراف خود مشاهده می کنی، به تو اجازه فکر کردن، دیدن و تجربه ی تعداد بیشتری از این رویدادهای معجزه آسا را می دهد. در مقابل، ناشکری این جریان بی پایان را متوقف می سازد.

- اگر به لیاقت خودت در برآورده کردن اهدافی مانند سلامتی، ثروت و روابط عاشقانه ایمان نداشته باشی، در این صورت مانعی ایجاد می کنی که از جریان انرژی خلاقانه به زندگی ات جلوگیری خواهد کرد.

- بخشش در مقایسه با اعمال و احساساتی که انرژی کمتری دارند، جرأت قدرت و ایمان بیشتری را می طلبد.

(بخشش در مقایسه با اعمال و احساساتی که انرژی کمتری دارند، جرأت قدرت و ایمان بیشتری را می طلبد.)

- وقتی در میان یک مشاجره هستی، از خودت بپرس: آیا ترجیح می دهم حق با من باشد یا خوشحال باشم؟ اگر خوشحالی، عشق و حالت روحانی را انتخاب کرده ای، ارتباط تو با هستی محکم تر شده است.

- به هنگام خوردن، ورزش کردن، بازی کردن، کارکردن، عشق ورزیدن، و یا هر عمل دیگر، مهربان باش.

-

هر روز صبح با قاطعیت بگو: من فقط آرامش را به زندگی ام جذب خواهم کرد. وقتی این کار را انجام دهی، مردم در تمام روز با لبخند، احترام، رفتار دوستانه و گفتار محبت آمیز به تو پاسخ خواهند داد.

- به نیروی بالقوه انسان ها برای زندگی در آرامش و پذیرش همه چیز ایمان بیاور، در این صورت فردی آرام و پذیرا در برابر تمام وقایع ممکن، در زندگی خواهی شد.

(به هنگام خوردن، ورزش کردن، بازی کردن، کارکردن، عشق ورزیدن، و یا هر عمل دیگر، مهربان باش.)

جهت خرید این کتاب کلیک نمایید

.برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

نظیم: آقایی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.