تبیان، دستیار زندگی
در شکل ک.م.م. سه جفت عدد را می بینید، به نظر شما اگر دو عدد 2، 3، 4 و . . . برابر شوند، ک.م.م. آنها چند برابر می شود؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کوچکترین مضرب مشترک

کوچکترین مضرب مشترک

موضوع:

مضرب

هدف:

کشف رابطه ی بین ک.م.م. دو عدد و ک.م.م. مضارب آن دو عدد

شرح فعالیت:

در شکل ک.م.م. سه جفت عدد را می بینید، به نظر شما اگر دو عدد 2، 3، 4 و . . . برابر شوند، ک.م.م. آن ها چند برابر می شود؟

لغزنده ی a را جا به جا نمایید و نتیجه را ببینید.

با توجه به این فعالیت اگر بخواهیم ک.م.م. دو عدد 400 و 600 را به دست آوریم چه راه کوتاه تری مناسب است؟

راهنمایی

گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: طاهری، داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی