تبیان، دستیار زندگی
همانطور كه در عكس مقابل می بینید گرما از بیشتر جاهای خانه (با درصد های مختلف) به بیرون عبور می كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صرفه‏ جویی انرژی صرفه‏ جویی انرژی

همان طور كه در عكس مقابل می‏بینید گرما از بیشتر جاهای خانه (با درصد‏های مختلف) به بیرون عبور می‏كند. به عبارتی گرما تلف می‏شود و ما نمی‏توانیم با

صرفه‏ جویی انرژی

آن كار مفیدی انجام دهیم. این در حالی است كه برای تولید گرما هزینه و انرژی صرف شده است.

صرفه‏ جویی انرژی

پس مطابق شكل سمت راست می‏توان گفت كه پول هدر می‏رود.

امروزه با توجّه به بحث های داغ صرفه‏جویی، انرژی بسیار لازم است كه تكنیك های عایق‏بندی منازل را فرا گیریم تا از هدر رفتن انرژی و سرمایه ملی جلوگیری كنیم.

شما برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی چه ایده هایی دارید؟ پیشنهادات خود را به آدرس مرکز یادگیری  ارسال نمایید تا با نام خودتان در سایت قرار بگیرد.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا