تبیان، دستیار زندگی
۲۶ تکنیک بزرگ از رازهای رسیدن به موفقیت شرط رسیدن به موفقیت این است که ابتدا باور کنیم که می توانیم موفق شویم. اعتقاد درونی به اینکه شما قدرت انجام کاری را دارید و لیاقت رسیدن به هدف را هم دارید ضامن موفقیت شماست. بزرگترین مسئله که اکثر ما گرفتارش هست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رازهای رسیدن به موفقیت
20 قانون طلایی موفقیت در کار و تجارت

26 تکنیک بزرگ از رازهای رسیدن به موفقیت

شرط رسیدن به موفقیت این است که ابتدا باور کنیم که می توانیم موفق شویم. اعتقاد درونی به اینکه شما قدرت انجام کاری را دارید و لیاقت رسیدن به هدف را هم دارید ضامن موفقیت شماست.

بزرگترین مسئله که اکثر ما گرفتارش هستیم این است که در وجودمان آتش عشق و علاقه شعله ور نیست. هیچ چیز مانع موفقیت یک انسان مشتاق و علاقمند نیست.

اگر بتوانید ایمان بیاورید همه چیزبرایتان ممکن می شود به خدا ایمان آورید نه فقط در ظاهر بلکه با اطمینان به او به عنوان راهنمای خود اعتقاد آورید.

هیچ چیز مانع موفقیت یک انسان مشتاق و علاقمند نیست

راههای رسیدن به موفقیت :

1) تفکر مثبت داشته باشید، افکار خوب و مثبت همچون تابش نور خورشید بر اتاقی تاریک است که همه جا را روشن می کند.

2) باور و ایمان داشته باشید، همیشه آن چیزی اتفاق می افتد که شما واقعاً باورش دارید . این یک حقیقت است . پس باید باورهای محدود کننده ای که مانع موفقیت شما هستند را شناسایی کنید و آنها را از بین ببرید.

3) هر روز منتظر اتفاق خوبی باشـید، اگر انتـظار وقـوع چـیزی را داشته باشـید آن چـیـز به وقـوع می پیوندد.

4) افکارتان را کنترل کنید، موفقیت ازطریق کنترل کامل افکار ، اعمال به وجود می آید.

5) تلاش و پشتکار داشته باشید، هم? موفقیتها و رؤیاهای ما در گرو سخت کوشی است هر چه بیشتر تلاش کنیم موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد.

6) صبور باشید، ما همواره دوست داریم هر چه زودتر به ارزو هایمان برسیم ، به همین دلیل است که در زندگی مان بی قراریم.

7) به دیگران کمک کنید. شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت و موفق خواهید بود که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید.

8) ذهن خود را از تردید و ترس رها کنید و تصور کنید هیچ محدودیتی ندارید.

9) به بهترین چیزها فکر کنید.

10) تصویر آن چه را می خواهید در زندگی بیرونیتان داشته باشید، بسازید .

11) شور و شوق داشته باشید، شخص قادر است هر وقت بخواهد سرنوشت خود را عوض کند و آن موقعی است که تصمیم بگیرد و در کار خود شوق و حرارت به خرج بدهد

12) از خودتان تصویر خوبی در ذهن داشته باشید .

13) از اشتباهات گذشت? خود پند بگیرید و پیش بروید .

14) به خودتان اطمینان داشته باشید، آنگاه خود را دوست خواهید داشت.

15) مسئولیت کامل زندگی و آنچه را برایتان پیش می آید به عهده بگیرید .

16) همواره ببخشید و فراموش کنید، اما بگیرید و به خاطر بسپارید .

17) با افراد موفق ارتباط برقرار کنید .

رسیدن به موفقیت، آرزوی مشترك تمام انسان ها

18) هدف خود را از نظر دور نکنید و همیشه آن را جلوی چشم داشته باشید.

19) در زمان حال زندگی کنید، هر روز به خاطر همان روز زندگی کنید .

20) در هر کار فقط برای همان کار فعالیت کنید .

21) با افراد باانگیزه و با روحیه همنشینی کنید .

22) در کارهای اجتماعی مشارکت داشته باشید .

23) همیشه به دنبال اید? بزرگی باشید، که زندگی تان را تغییر خواهد داد .

24) شهامت داشته باشید: همان شوید که می خواهید تنها در این صورت است که می توانید .

25) استقامت داشته باشید.

26) شکرگزار باشید : وقتی شکر می کنیم روح عالم در ما ایجاد انرژی می کند و آن انرژی موهبت های بعدی را به طرف ما جذب می کند .


باشگاه كاربران تبیان - ارسالی از afroziop