تبیان، دستیار زندگی
چهارمین عاملی كه می خواهیم بررسی كنیم اختلاف دمای دو سر جسم مورد نظر است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

‏اثر اختلاف دما و زمان

چهارمین عاملی كه می‏خواهیم بررسی كنیم اختلاف دمای دو سر جسم مورد نظر است. به عبارتی با توجّه به شكل زیر می‏خواهیم اثر اختلاف دمای و  را در میزان گرمای عبوری (Q) بررسی كنیم.

‏اثر اختلاف دما و زمان

آیا وقتی دمای هوای بیرون اتاق كم باشد، گرمای تلف شده (عبوری از پنجره‏ها) بیشتر می‏شود یا وقتی دمای هوای بیرون به دمای اتاق نزدیك است؟

در چه زمانی نیاز پیدا می‏كنید بخاری خانه را زیاد كنید؟

وقتی در كوهستان روی زمین قدم برمی‏دارید احساس سرمای بیشتری در پای خود احساس می‏كنید یا وقتی روی یخچال قدم می‏زنید؟

یخ  20c- برایتان قابل تحمل‏تر است یا یخ 0c ؟

آیا وقتی دست خود را یك بار در آب ولرم و بار دیگر در آب گرم قرار می‏دهید (در یك زمان معین) احساس گرمای یكسانی دارید؟

دو قاشق را با دو دستتان بگیرید و همزمان سر یك قاشق را در آب جوش و قاشق دیگر را روی شعله آتش قرار دهید. كدامیك دست شما را زودتر می‏سوزاند. به عبارت دقیق تر در یك زمان معین كدام دست احساس گرمای بیشتر می‏كند؟

وقتی با یك ورق آلومینیومی به جسمی دست می‏زنیم هر چه دمای جسم از دمای بدن ما بیشتر باشد بیشتر احساس گرما می‏كنیم. به عبارتی در یك زمان معین بیشتر می‏سوزیم و هر چه دمای جسم كمتر از دمای بدن باشد بیشتر احساس سرما می‏كنیم یعنی هر چه اختلاف دمای دو طرف ورق آلومینیومی بیشتر باشد انتقال گرما از آن بیشتر صورت می‏گیرد.

‏اثر اختلاف دما و زمان

با انجام آزمایش‏های دقیق و كمی مشاهده می‏شود كه گرمای عبوری(Q) از یك جسم با اختلاف دمای دو سر آن متناسب است یعنی:

در یك زمان معین:

پنجمین و آخرین عاملی كه در انتقال گرما بررسی می‏كنیم زمان است. بدیهی است هر چه زمان بیشتر باشد گرمای عبوری بیشتر خواهد بود. گرمای عبوری با زمان متناسب است یعنی در شرایط یكسان داریم:

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا