تبیان، دستیار زندگی
عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عملیات کربلای 5 به روایت تصویر

نام‌ عملیات: كربلای‌5 و عملیات‌ تكمیلی‌

زمان‌ اجرا: 10/19 /1365

مدت‌ اجرا:70 روز

تلفات‌ دشمن‌: 42700(كشته، زخمی‌ و اسیر )

رمز عملیات: یا زهرا(سلام‌ الله‌ علیها)

مكان‌ اجرا: منطقه‌ عمومی‌ شرق‌ بصره‌ -سراسر محور جنوبی‌ جنگ‌

ارگان‌های‌ عمل‌كننده: سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌

اهداف‌ عملیات:انهدام‌ ماشین‌ جنگی‌ دشمن، گشودن‌ راه‌ برای‌ سرنوشت‌ جنگ‌ طولانی‌ و پاسخ‌ به‌ انتظارات‌ مردم‌ و تهدید شهر بصره‌

 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
 • عملیات کربلای 5 به روایت تصویر
  عملیات کربلای 5 به روایت تصویر

منابع :

خبرگزاری فارس

ساجد

تنظیم :رها  آرامی - فرهنگ پایداری تبیان