تبیان، دستیار زندگی
شد باصفا خانه ‏ى توحید نور خدا در افق تابید شد با صفا خانه‏ ى توحید ششم امام جان به قربانش یک گل شکفت از گلستانش شد باصفا خانه‏ ى توحید نسل بتول آیت کوثر هفتم امام نسل پیغمبر شد باصفا خانه‏ ى توحید موساى کاظم گل ایمان گلواژه‏
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صادق تبار

گل ، امام موسی کاظم

شد باصفا خانه ‏ى توحید

نور خدا در افق تابید

شد با صفا خانه‏ ى توحید

ششم امام جان به قربانش

یک گل شکفت از گلستانش

شد باصفا خانه‏ ى توحید

نسل بتول آیت کوثر

هفتم امام نسل پیغمبر

شد باصفا خانه‏ ى توحید

موساى کاظم گل ایمان

گلواژه‏ ى معنى قرآن

شد باصفا خانه ‏ى توحید

نور وجود گشته تابنده

هستى زند بر رخش خنده

شد باصفا خانه‏ ى توحید

صادق تبار حضرت کاظم

زهرا نسب چون على عالم

شد باصفا خانه‏ ى توحید

یک جرعه از جام احسانش

شیرین کند کام یارانش

شد باصفا خانه‏ ى توحید

میلاد او برهمه تبریک

برمهدى فاطمه تبریک

شد باصفا خانه‏ ى توحید

غلامرضا ساز گار (میثم)

گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.