تبیان، دستیار زندگی
یكی از مشكلات زیست محیطی اثر گلخانه ای است. آیا این پدیده ربطی به گرما دارد؟ چرا نام این پدیده را اثر گلخانه ای گذاشته اند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثر گلخانه‏ایاثر گلخانه‏ای

یكی از مشكلات زیست محیطی اثر گلخانه‏ای است.

آیا این پدیده ربطی به گرما دارد؟ چرا نام این پدیده را اثر گلخانه‏ای گذاشته‏اند؟

به شكل سمت چپ توجّه كنید. آیا می‏توانید علت آن را بیان كنید؟

اثر گلخانه‏ای

انرژی خورشید به راحتی از شیشه‏های گلخانه وارد شده، باعث گرم شدن محیط آنجا می‏شود. ولی گرمای هوای گلخانه به راحتی به روش رسانایی از شیشه دو جداره گلخانه عبور نمی‏كند.

اثر گلخانه‏ای

همچنین گرمای هوای داخل گلخانه نمی‏تواند به روش تابشی (مادون قرمز) از شیشه‌ها عبور كند، بنابراین دمای محیط زیاد می‌شود (حد تعادل دمای گلخانه چگونه ایجاد می‌شود؟)

همین پدیده برای كره زمین روی می‏دهد. انرژی نورانی خورشید باعث گرم شدن كره زمین می‏گردد. اما كره زمین نمی‏تواند گرمای خود را به روش رسانایی یا همرفتی به سیارات دیگر یا منظومه شمسی باز پس دهد.

اثر گلخانه‏ای

در ضمن انرژی گرمایی زمین به روش تابشی (امواج مادون قرمز) نیز از جو خارج نمی‏شود (زیرا در دهه‌های اخیر بر حجم گازهای تولید شده در صنایع مختلف افزوده شده و این گازها نقش شیشه‌های گلخانه را بازی می‌كنند، بدین ترتیب بخشی از انرژی كه باید به صورت تابشی از زمین خارج می‌شد، در محیطی مانند گلخانه حبس می‌شود) بنابراین دمای كره زمین دائماً در

حال افزایش است و این امر اثر نامطلوبی بر زندگی و محیط زیست دارد.

یكی از جنبه‏های منفی اثر گلخانه ای، ذوب شدن یخ های قطبی است كه باعث بالا آمدن سطح دریا و پیشروی آب در خشكی می‌شود.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا