تبیان، دستیار زندگی
به نظر شما آیا اجسام اطراف ما تابش دارند؟! آیا خود شما تابش دارید؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثر دما بر میزان تابش

اثر دما بر میزان تابش

به نظر شما آیا اجسام اطراف ما تابش دارند؟! آیا خود شما تابش دارید؟

برای پاسخ به این سوال به فیلم زیر توجّه كنید. در این فیلم تابش سنجی را مشاهده می كنید كه به عقربه‌ای وصل شده است.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

با توجّه به فیلم فوق می‏توان گفت "تابش گرمایی" توسط هر جسمی انجام می‏گیرد، چرا كه تابش گرمایی (كه همان ساطع كردن امواج مادون قرمز است) به خاطر دمایی كه جسم دارد روی می‏دهد. البته هر چه دمای جسم بیشتر باشد تابش آن نیز افزایش می‏یابد.

در تصاویر زیر دما نگاشت یك خانه، یك سگ  و موتور سیكلت را مشاهده می‌كنید. محل‏هایی كه رنگشان به قرمز نزدیك تر است، نشان دهنده دمای بیشتر آن ناحیه می‌باشد.

اثر دما بر میزان تابشاثر دما بر میزان تابش
اثر دما بر میزان تابش

در تصویر سمت چپ، دما نگاشت یك ورزشكار در حال استراحت را مشاهده می‌كنید. تصویر راست همان ورزشكار را پس از فعالیت زیاد نشان می‌دهد.

اثر دما بر میزان تابشاثر دما بر میزان تابش

در تصویر سمت راست دستان یك فرد را مشاهده می‌كنید. در تصویر سمت چپ دستان همان فرد را پس از استعمال دخانیات می‌بینید. همان طور كه ملاحظه می‌كنید، دمای بدن وی كاهش یافته است.

اثر دما بر میزان تابشاثر دما بر میزان تابش

در پزشكی به روش مشابهی از محل تومورها در بدن آگاه می‏شوند.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا