تبیان، دستیار زندگی
اثر جریان های همرفتی در جاهای مختلف دیده می شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وارونگی هواوارونگی هوا

اثر جریان های همرفتی در جاهای مختلف دیده می‏شوند. به طور مثال وقتی ظرف پر از آبی را روی اجاق گاز قرار می‏دهید این پدیده همرفتی است كه باعث می‏شود همه آب به تندی گرم شود.

وارونگی هوا

به عبارتی اگر آب داخل یك ظرف را مطابق شكل سمت راست گرم كنید خواهید دید كه آب خیلی دیر گرم می‏شود.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

وارونگی هوا

در روزهای خیلی گرم تابستان در جاده‏ها می‏توان جریان همرفتی را مشاهده كرد. آسفالت خیابان ها گرم شده و هوای مجاور خود را گرم می‏كند. هوای گرم بالا رفته و جایش را به هوای سرد می‏دهد. بعضی اوقات بالا رفتن هوای گرم از روی جاده‏ها قابل مشاهده است.

وارونگی هوا

اگر از ارتفاع بالا به شهرهای بزرگ مخصوصاً تهران بنگریم یك لایه تیره رنگ را در بالای شهر می‏بینیم. دودها و آلودگی‏های ایجاد شده توسط كارخانجات و ماشین ها توسط هوای گرم اطراف سطح زمین به بالا می‏روند كه این باعث می‏شود غلظت آلودگی در محل آمد و رفت آدم ها كمتر شود.

ولی بعضی اوقات لایه بالایی كه شامل دود و آلودگی ها است از رسیدن انرژی گرمایی خورشید به لایه‏های هوای مجاور سطح زمین (تا اندازه زیادی) جلوگیری می‏كند به این دلیل لایه هوای مجاور سطح زمین سرد مانده و بالا نمی‏رود. بالا نرفتن لایه هوای پایین باعث می‏شود آلودگی تولید شده در همان جا باقی بماند كه اثرهای زیان باری روی انسان ها می‏گذارد. این پدیده را وارونگی هوا نام دارد.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا