تبیان، دستیار زندگی
بعد از رفتن سر قرار، او مرا به باغی كه می‌گفت مال یكی از بستگانش است برد و گفت اینجا جایی است كه می‌توانیم با هم بدون وجود هیچ مزاحمی صحبت كنیم و از شرایط یكدیگر برای ازدواج با خبر شویم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از دوستی خیابانی تا جنایت

دادگاه


دوستی های خیابانی هیچ وقت فرجام خوشی را در بر نداشته اما با این حال تجربه های دیگران برای جوانان عبرت نشده و ما هنوز در جامعه شاهد اینگونه دوستی ها هستیم. دوستی هایی که گاهی تا پای جنایت هم پیش می رود . متن زیر نمونه ای از این جریانات را بازگو می کند.


سایت تبیان بخشی به نام حوادث ندارد و به دنبال جذب مخاطب از روشهای معمول ژورنالیستی مانند بخش حوادث و تکنیکهای مرتبط با آن مانند درشت نمایی جریانهای جنایی  نیست.هدف از ذکر گزارش ذیل صرفا یک کار معمول رسانه ای نیست بلکه ما به دنبال ریشه یابی حادثه تلخی هستیم که اتفاق افتاده است.در قسمت از ماجرا می خوانیم:........ او مرا به باغی كه می‌گفت مال یكی از بستگانش است برد و گفت اینجا جایی است كه می‌توانیم با هم بدون وجود هیچ مزاحمی صحبت كنیم و از شرایط یكدیگر برای ازدواج با خبر شویم او,مرا به یك گوشه خلوت باغ برده و یك مرتبه به من حمله ور شده و مرا مورد اذیت وآزار قرار داد........

روزنامه تهران امروز در گزارشی تکان دهنده از اغفال شدن  و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن دختری جوان خبر داده که نهایتا به پلیس شکایت می برد .ما در این مطلب ضمن اشاره به گزارش و خبر روزنامه به صورت عینی ضمن تقطیع آن با نگاهی آسیب شناسانه به تحلیل آن درباره علل و عوامل این حادثه می پردازیم .

متن گزارش:

دوستی خیابانی،آسیب شناسی،تعرض،تجاوز

هفته گذشته دختری جوان به دادسرای جنایی شیراز مراجعه كرده و به بازپرس كشیك گفت: اینجا آمده ام تا از سوءاستفاده جنسی یك پسر هوسران شكایت كنم.

وقتی بازپرس این دختر را دعوت به‌آرامش كرد و از او خواست با اطمینان از محرمانه ماندن موضوع، شكایت خود را مطرح كند این دختر سر حرف آمده و افزود: چندی پیش با پسر جوانی آشنا شدم و او بعد از مدتی به من اظهار علاقه كرد و گفت بسیار مرا دوست دارد. او پیشنهاد ازدواج داد ولی من قبول نكردم و گفتم هنوز درست همدیگر را نمی‌شناسیم. ارتباط تلفنی ما ادامه داشت

نگاه آسیب شناسانه اجتماعی:

این داستان با آشنایی یک دختر جوان با فرد ناشناسی آغاز می شود.اگرچه در متن خبر،به محل و نحوه این دوستی و ارتباط اشاره نشده است اما می توان حدس زد که این رابطه با نظارت خانواده نبوده و به شکلی خیابانی یا محفلی به صورت یک دوستی خیابانی شروع شده است.اگرچه دختر جوان در اظهاراتش خطاب به پلیس از جواب منفی خود به این پسر برای ازدواج خبر داده اما سوال اصلی و مشکل جدی اینجاست که چرا ارتباط تلفنی میان این دو نفر بنا بر اظهارات این فرد ادامه یافته است.شاید ریشه اصلی این اتفاق همین مخفیانه ماندن رابطه این دو نفر و عدم نظارت خانواده این دختر جوان بوده است.

امروز گسترش برقراری ارتباطات میان دختران و پسران جوان با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ سنتی جامعه ایرانی منجر شده تا افرادی در پوشش دوستی های خیابانی با تأكید بر پنهان ماندن این روابط، نقشه مجرمانه خود را عملی كرده و قربانی را در برابر كار انجام شده قرار دهند

.این دوستی ها اکثرا از طریق چتهای اینترنتی ،مهمانیهای خصوصی،پارک،خیابان ومزاحمتهای تلفنی شروع وبعد از طی مراحلی که دور از چشم خانواده هاست،به در معرض خطر افتادن آبروی دختر منجر می شود.در این روابط عاطفی معمولا پسران با دختران طرح دوستی می ریزند و به صورت پنهانی ودور از چشم خانواده وآشنایان صورت می گیرد.

متن گزارش:

این دختر جوان ادامه داد:تا اینكه این فرد یك روز او پیشنهاد كرد با هم برای گردش بیرون برویم.بعد از رفتن سر قرار، او مرا به باغی كه می‌گفت مال یكی از بستگانش است برد و گفت اینجا جایی است كه می‌توانیم با هم بدون وجود هیچ مزاحمی صحبت كنیم و از شرایط یكدیگر برای ازدواج با خبر شویم. او , مرا به یك گوشه خلوت باغ برده و یك مرتبه به من حمله ور شده و مرا مورد اذیت وآزار قرار داد.

نگاه آسیب شناسانه اجتماعی:

شاید اوج اشتباهات در این گونه دوستیهای خیابانی از اعتماد و سادگی طرف مونث نشات می گیرد.همان گونه که در این پرونده مشاهده می نمایید اعتماد بی جای این دخترجوان به این فرد نامحرم و همراهی او بدون اطلاع خانواده زمینه این بزهکاری را فراهم کرده است.

طبق نظر کارشناسان و دست اندرکاران نیروی انتظامی مجرمان به بهانه دوستی های خیابانی، قربانیان را به بهانه ازدواج و شناخت اولیه ابتدا اغفال كرده و سپس نقشه شیطانی خود را عملی می كنند.

براساس گزارشهای رسیده از پرونده های تجاوز به عنف، اغلب دختران جوان به دنبال دوستی های پنهان و دور از چشم خانواده، بعضاً تحت تأثیر قرصهای موسوم به اكس و یا به بهانه دیدار با خانواده طرف مقابل و یا به قصد تفریح در جاده های خارج از شهر به مناطق متروكه و خالی از سكنه رفته و در همانجا از سوی یك یا چند نفر مورد تعرض قرار می گیرند.

کارشناسان انتظامی براین باورند که  معمولاً یافتن ردپایی از مجرمان به دلیل آنكه اغلب دارای هویتهای جعلی هستند بسیار سخت است. شمار قربانیان تعرضات جنسی از مواردی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت .برخی آمارها درسالهای اخیر حاکی از   آن است که 40% از پرونده های تجاوزات جنسی علیه زنان ودختران در پی دوستی های خیابانی وروابط پنهان رخ داده است که بیشتر آنها به بهانه شناخت قبل از ازدواج شکل گرفته است.آمار جرایم اتفاق افتاده در این حوزه بر لزوم عدم برقراری این گونه روابط تأكید دارد.

متن گزارش:

من خیلی از این اتفاق ضربه خوردم اما چون خودم را به خاطر اعتماد به این پسر مقصر می‌دانستم به كسی چیزی از این ماجرای تلخ نگفتم و تصمیم گرفتم آن‌را فراموش و ارتباطم را با مهدی به‌طور كامل قطع كنم.

اما این گمان من درست از كار درنیامد چند روز بعد دوباره مهدی با من تماس گرفت و گفت بار دیگربه ملاقات او بروم. قصد

دوستی خیابانی،آسیب شناسی،تعرض،تجاوز

قطع كردن تماس را داشتم كه یكمرتبه این پسر شرور حرفی زد كه ته دلم خالی شد. مهدی گفت از صحنه تعرض به من فیلم تهیه كرده و در صورتی كه به میل او رفتار نكنم آن را در سطح شهر پخش خواهد كرد و آبروی من و خانواده ام را خواهد برد.من از تهدید او ترسیده و به خواسته او عمل كردم اما عذاب وجدان شدیدی از بابت این موضوع گرفته بودم.

نگاه آسیب شناسانه اجتماعی:

چرخه خطاهای قربانی اینجا سرعت می گیرد،سکوت فرد قربانی دربرابر متعرض زمینه امنیت خاطر فرد بزهکار را فراهم ساخته و با عدم اطلاع به خانواده و یا پلیس زمینه مشکلات بعدی را فراهم می سازد.همانگونه که در مطالب پیشین توضیح داده شد،با توسعه ابزارهای رسانه ای و انقلاب وسایل ارتباط جمعی دوربینها و وسایل تصویر برداری به شکل ارزان قیمت در اختیار همه قرار گرفته و زمینه های سو استفاده را فراهم می آورد. در واقع در این ماجرا فرد بزهکار پس از این که آرامش خاطر یافت که قربانی باز هم اشتباه کرده و مساله را خصوصی نگاه داشت با تهدید فرد به پخش فیلم زمینه جرائم بعدی خودرا فراهم ساخت.

متاسفانه در این گونه روابط برخی دختران در دوران دوستی خود با پسری مقداری عكس و فیلم تهیه می كنند كه عمدتاً نزد پسر باقی می ماند و او می تواند از این تصاویر نهایت سوء استفاده را بنماید، مثلاً آنها را در اینترنت قرار داده یا به وسیله آنها از دختر و خانواده اش اخاذی كند.

نهایت ماجرا:

نهایتا فرد قربانی پس از بارها اشتباه و فراهم کردن زمینه جرم و گناه تصمیمی عاقلانه گرفته و به پلیس گزارش می دهد.شاید بهترین برخورد واکنش والدین این قربانی بوده است که ضمن اینکه خود و دخترشان قربانی اشتباهاتی نابخشودنی شده اندضمن کنترل روحی خود طی واکنشی عقلایی به پلیس و قوه قضاییه مراجعه می کنند:

یك روز از این روزها او فیلمی را كه از من گرفته بود نشانم داد و من كه با مشاهده این تصاویر انگار دنیا روی سرم خراب شده بود تصمیم گرفتم به جای باج دادن به این جوان متجاوز از راه قانونی وارد شده و از وی به دستگاه قضایی شكایت كنم. پدر و مادرم را در جریان این اتفاق تلخ قرار داده و آنها قول دادند بدون سرزنش كردنم با من به دادسرا آمده و علیه این جوان بی‌بند و بار شكایت كنند.

با دلگرمی كه بازپرس پرونده به این قربانی تعرض داد بلافاصله رسیدگی به این موضوع در دستور پلیس آگاهی شیراز قرار گرفت.به دستور بازپرس پلیس آگاهی دست به كار شده و شناسایی و دستگیری متهم را در دستور قرار داد. هر چند مراجعه ماموران به منزل این پسر حاكی از فرار وی داشت ولی مهدی چند روز بعد در مخفیگاه دیگری دستگیر شد.

نتیجه گیری:

عدم ایفای نقش خانواده در جهت یاری دادن به نسل جوان برای یافتن هویت سالم ،مثبت ،پویا و سازنده از عوامل موجود بدوستی های مخرب خیابانی است.برخی جوانان لذت دوستی را عامل تسکین بحران بی هویتی خود میدانند. ناتوانی جامعه وخانواده در پاسخ گویی صحیح وبه موقع به نیازهای اساسی نسل جوان،از جمله امنیت،احترام ،محبت ودوست داشته شدن از زمینه های مخفی کاری برخی جوانان در دوستی ها و روابطشان است.مساله اساسی که در این میان وجود دارد عدم آموزش است.فقر فرهنگی ونشناختن هویت واقعی  جنس مخالف وشاید نشناختن قدر وارزش خود از زمینه هایی است که خلا آموزش در آن به چشم می خورد.اگر دختران به قداست،ارزش،اهمیت وکرامت خود واقف شوند ودر برخورد با جنس مخالف رفتاری  توام با متانت  وبزرگ منشی وبی اعتنایی داشته باشند فرصتی برای انحراف وآسیب به وجود نمی آید.


هنگامه سهرابی
بخش اجتماعی