تبیان، دستیار زندگی
روزی توی یه دانشگاه دانشجویی به استادش گفت: استاد اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم تا وقتی خدا را نبینم اورا عبادت نمی کنم. استاد به انتهای کلاس رفت وبه آن دانشجو گفت : آیا مرا می بینی؟ دانشجو پاسخ داد: نه استاد وقتی پشت من به
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین مد لباس چیست؟

مد

اى فرزندان آدم در حقیقت ما براى شما لباسى فرو فرستادیم كه عورتهاى شما را پوشیده مى‏دارد و [براى شما] زینتى است و[لى] بهترین جامه [لباس] تقوا است این از نشانه‏هاى [قدرت] خداست باشد كه متذكر شوند

سوره اعراف آیه 26

هدف شیطان چیست؟
دستیابی به هدف

اى فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنانكه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان بركند تا عورتهایشان را بر آنان نمایان كند در حقیقت او و قبیله‏اش شما را از آنجا كه آنها را نمى‏بینید مى‏بینند ما شیاطین را دوستان كسانى قرار دادیم كه ایمان نمى‏آورند.

سوره اعراف آیه 27

نتیجه :

شیطان درون و بیرون آدمی فقط هدفش در آوردن لباس عفت و پاکدامنی و انسانیت از وجود آدمی و پوشاندن لباس عریانی  (فقر انسانیت) است.

نکته:

در مورد  لباس ظاهر هم باید لباسمون با لباس تقوی هم خونی داشته باشه یعنی جوری  نباشه که واسه خوشی نفسمون باعث بشیم که کسی از راه راست منحرف بشه. تر و تمیز و شیک بپوشیم اما زننده و محرک نه ،تا خدای نکرده یه موقع به خاطر خوشی نفسمون دچار فقر انسانیت( عریانی و از دست دادن بهترین لباس یعنی تقوی) نشیم.

ارسالی از علیرضامزروعی

تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید.
رفتار معلم و سرزندگی دانش آموزان

روزی توی یه دانشگاه دانشجویی به استادش گفت:

استاد اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم تا وقتی خدا را نبینم اورا عبادت نمی کنم.

استاد به انتهای کلاس رفت وبه آن دانشجو گفت :

آیا مرا می بینی؟

دانشجو پاسخ داد:

نه استاد وقتی پشت من به شما باشد مسلما شما را نمی بینم.

استاد کنار او رفت نگاهی به او کرد وگفت:

تا وقتی به خدا پشت کرده باشی او را نخواهی دید.

ارسالی از setare62


باشگاه كاربران تبیان