تبیان، دستیار زندگی
ابقه سینمای ایران قرار گرفت در دومین روز جشنواره «جایی در دوردست» به کارگردانی خسرو معصومی به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران انتخاب شد. این فیلم با به دست آوردن 49/43 در صدر آراء در صدر جدول قرار گرفته است. «چند می گیری گریه کن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«جایی در دوردست» در صدر جدول بخش مسابقه سینمای ایران قرار گرفت


در دومین روز جشنواره «جایی در دوردست» به کارگردانی خسرو معصومی به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران انتخاب شد.

این فیلم با به دست آوردن 49/43 در صدر آراء در صدر جدول قرار گرفته است.

«چند می گیری گریه کنی» به کارگردانی شاهد احمدلو دومین جایگاه را از آن خود کرده است. این فیلم 04/40 درصد آراء را به دست آورده است.

«ستاره می شود» ساخته فریدون جبرانی که در روز اول جشنواره با تفاوتی قابل توجه نسبت به سایر فیلم ها در صدر جدول قرار داشت در روز دوم جشنواره در رده سوم جدول قرار دارد. جلد اول سه گانه جیرانی 876 37 درصد آراء را به دست آورده است.

«به آهستگی» هم از جمله فیلم هایی است که امید می رود در جشنواره امسال مورد توجه قرا گیرد. این فیلم در روز دوم جشنواره به عنوان چهارمین فیلم منتخب تماشاگران شناخته شد و 37/36 درصد آراء را کسب کرد.

سفر به هیدالو» هم که به نظر می رسید به دلیل طولانی شدن مراحل فنی در روزهای اول برگزاری جشنواره حاضر نباشد،آماده نمایش شده و در رده پنجم جدول فیلم های منتخب تماشاگران قرار گرفته است. این فیلم با 16/31 درصد آراء در این جایگاه قرار دارد.

در مورد فیلم های خارجی تفاوت قابل توجهی میان آرای فیلم های مختلف حاضر در رده اول تا پنجم جدول مشاهده می شود. پنهان با 33/75 درصد آراء در رده اول، سقوط با 03/51 درصد آراء در رده دوم، کریسمس مبارک با 78/21 درصد آراء در رده سوم، کلید خانه با 23/21 درصد آراء در رده چهارم و برای زندگان و مردگان با 32/19 درصد آراء در رده پنجم قرار دارد.

فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران

رتبه

نام فیلم

 امتیاز نهایی

 درصد آراء

1جایی در دور دست1746/249/43 درصد
2چند می گیری گریه کنی0020/204/40 درصد
3ستاره می شود8881/176/37 درصد
4به آهستگی8189/137/36 درصد
5سفر به هیدالو5584/116/31 درصد

فیلم های خارجی (بین الملل – آسیا – معناگرا)

رتبه

نام فیلم

 امتیاز نهایی

درصد آراء

1پنهان7666/333/75 درصد
2سقوط5517/2

03/51 درصد

3کریسمس مبارک0892/178/21 درصد
4کلید خانه0619/123/21 درصد
5برای زندگان و مردگان9669/033/19 درصد