تبیان، دستیار زندگی
تولیدکنندگان داخلی الکترونیک و مخابرات و فناوری اطلاعات خبرگزاری ایتنا 1- كلیات: شركت‌های صنعتی كشور، هرچند در مالكیت خصوصی باشند یك سرمایه ملی محسوب می‌شوند و حمایت خردمندانه از آنها جزو وظایف حكومت به شمار می‌آید. این حمای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی الکترونیک و مخابرات و فناوری اطلاعات


خبرگزاری ایتنا

1- كلیات: شركت‌های صنعتی كشور، هرچند در مالكیت خصوصی باشند یك سرمایه ملی محسوب می‌شوند و حمایت خردمندانه از آنها جزو وظایف حكومت به شمار می‌آید. این حمایت یك رسالت ملی است كه تمامی اركان نظام را وظیفه‌مند می‌سازد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای وضایف خود در رابطه با سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های دولت، مجموعه سیاست‌های اجرایی حمایت از تولید‌كنندگان داخلی ICT را به شرح زیر تصویب و به مورد اجرا قرار می‌دهد.

ماده 1- تولید‌كنندگان:

تولید‌كنندگان مشمول این سند می‌بایستی از پنج ویژگی اصلی برخوردار باشند. این ویژگی‌ها تمایز بین تولید‌كنندگان واقعی شایان حمایت و وارد‌كنندگان محصولات خارجی در قالب تولید را مشخص می‌سازد.

این ویژگی‌ها عبارتند از:

الف- تولید دانش فنی و توسعه آن:

یك تولید‌كننده باید ساز و كار و برنامه‌های لازم برای جذب، بكارگیری و توسعه دانش فنی مرتبط با فعالیت خود را داشته باشد. این امر، فعالیت واحد‌های تحقیق و توسعه، استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و مراكز علمی- تحقیقاتی و سایر موارد مشابه را شامل می‌شود.

ب- جذب و بكارگیری گسترده نیرو‌های متخصص:

یك تولید‌كننده باید در راستا و متناسب با حجم فعالیت خود از تعداد مناسب نیرو‌های فنی و با تجربه برخوردار باشد. این نیرو ها چه در بخش های مدیریتی و ستادی و چه در بخش‌های عملیاتی (تولید، تحقیق و اجرا) باید از زمینه فنی مناسب برخوردار باشند.

ج- تجهیزات و امكانات فنی لازم:

یك تولید‌كننده باید در راستای فعالیت خود از تجهیزات فنی و امكانات آزمایشگاهی و تولیدی (سخت‌افزار و نرم‌افزار) مناسب برخوردار باشد. این امكانات باید برای انجام حداقل 70% از ارزش محصول در كشور كفایت لازم را دارا باشد.

د- قدرت كسب و بومی‌كردن فناوری:

یك تولید‌كننده در صورت استفاده از فرآیند انتقال تكنولوژی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI ) یا سرمایه‌گذاری مشترك، باید قدرت بومی‌كردن نظامات فنی و مدیریتی لازم و قرار دادن آن در مسیر توسعه و تقویت (بند الف) را دارا باشد. به طوری كه در پایان یك برنامه زمان‌بندی بتواند ضمن پوشش بازار داخلی با استفاده از نام تجاری خود و یا شركت انتقال‌دهنده فناوری، قابلیت صادرات تولید خود را توسعه بخشد.

ح- كیفیت و رقابت‌پذیری :

یك تولید‌كننده باید در كیفیت محصول، خدمات، قیمت و زمان‌بندی تولید و تحویل جدی و توانمند باشد و این عوامل را مستمراً در راستای تقویت رقابت‌پذیری در بازار‌های داخلی و خارجی توسعه دهد.این رقابت‌پذیری در قالب ارائه پیشنهادات بهتر قیمتی، فنی و زمان‌بندی در مناقصات داخلی و خارجی و انجام بهتر مناقصات در عمل قابل سنجش خواهد بود.

ماده 2- هدف اصلی از سیاست‌های حمایتی:

حمایت از تولید‌كنندگان داخلی به مفهوم بر هم زدن قواعد رقابت و یا محافظت از آنان در مقابل رقابت خارجی نیست، بلكه این حمایت، تقویت و توسعه توان رقابتی تولید‌كنندگان داخلی در برابر رقابت خارجی را دنبال می‌كند. بر تولید‌كنندگان نیز این مسئله یك فرض است كه با استفاده از این حمایت‌ها قابلیت خود را برای رقابت با شركت‌های خارجی در كشور و منطقه تقویت كرده و بكار گیرند. هدف اصلی این سیاست‌ها رقابت‌پذیر كردن تولید كنندگان داخلی در مقابل تولید‌كنندگان خارجی است.

ماده 3- سیاست های حمایتی:

بند الف- حمایت‌های علمی و فنی

الف-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی یا به تولید رساندن نتایج تحقیقات انجام شده در كشور تسهیلات كوتاه مدت با كارمزد كم را در اختیار تولید‌كنندگان قرار خواهد داد. محور این فعالیت‌ها نیازمندی‌های شركت‌ها و مراكز وابسته به این وزارتخانه می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند، ظرف مدت یك ماه توسط شورای راهبری زیر نظر مستقیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد.

الف-2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شركت‌های تابعه و وابسته در تمامی قرار‌داد‌های خارجی بالاتر از 50 میلیارد ریال خود طرف قرار‌داد را موظف خواهند ساخت تا در حوزه تخصصی خود در یكی از مراكز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و یا پارك‌های فناوری ملی كه قابل بهره‌برداری برای عموم تولید‌كنندگان باشد، معادل یك درصد ارزش قرارداد را سرمایه‌گذاری تحقیقاتی و توسعه‌ای نماید. این موضوع در مدارك مربوط به مناقصه تصریح خواهد شد.آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند توسط هیئت‌مدیره شركت مخابرات ایران و مجمع عمومی شركت‌های استانی و تخصصی تایید و پس از تصویب توسط مجمع عمومی شركت مخابرات ایران به اجرا گذاشته خواهد شد.

بند ب- حمایت‌های اطلاعاتی

كلیه شركت‌های تابعه این وزارتخانه موظفند كه:

ب- 1- اطلاعات كلی مربوط به مناقصات بالاتر از 10 میلیارد ریال (شرایط و موضوع مناقصه) را حداقل 6 ماه قبل از انقضای مهلت،‌ در سایت وزارتخانه یا شركت اعلام نمایند.

ساماندهی و عملیاتی كردن این بند بر عهده مدیران‌‌عامل شركت‌های تابعه قرار دارد.

بند ج- حمایت‌های لازم در مناقصات بین‌المللی

كلیه شركت‌های تابعه وزارت موظفند:

ج-1- قانون حد‌اكثر استفاده از توان داخلی را در شرایط مناقصه و قرارداد مربوطه تصریح كرده و از طرف قرارداد ضمانت لازم برای ارائه اسناد مثبته این امر در پایان قرارداد را اخذ كنند.

ج-2- در قرارداد‌های فی‌مابین طرف‌های قرارداد‌ها را موظف سازند تا به ازای استفاده از تجهیزات خارجی مدارك ترخیص گمركی را ارائه نمایند.

ج-3- در كلیه مناقصات كلان خود مراحل RFI ، RFP و RFQ را رعایت كرده و پاكت‌های پیشنهادی در حضور پیشنهاد‌دهندگان و هیئت نظارتی مربوطه گشوده شود.

ج-4- حتی‌الامكان كلیه آموزشها‌ی مربوط به موضوع خرید را برای برگزاری در ایران برنامه‌ریزی و اجرا نمایند.

ج-5- برای تولید‌كنندگان داخلی L/C ریالی یا ارزی (مطابق شرایط مصوب بانكی) گشایش نمایند.

ج-6- حتی‌الامكان مناقصات خود را به صورت GC و MC برنامه‌ریزی نمایند.

ج-7- نیازمندی خود را در مورد تجهیزات تولید داخلی كه به تائید (TYPE APPROVAL ) توسط سازمان تنظیم مقررات صادر شده باشد صرفاً از داخل تامین نمایند. (احیاء جدول سیاست‌های خرید تجهیزات مخابراتی برنامه سوم).

آیین‌نامه اجرایی این زیر‌بند توسط هیئت‌مدیره شركت مخابرات ایران و مجمع عمومی شركت‌های استانی و تخصصی تصویب و اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل شركت‌ها و رؤسای مراكز و سازمان‌های مربوط به هر مناقصه قرار دارد.

بند د- حمایت‌های صادراتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شركت‌های صادر‌كننده محصولات ICT حمایت‌های غیر‌مادی بعمل می‌آورد. این حمایت‌ها شامل ایجاد تسهیلات، صدور معرفی و توصیه‌نامه و مواردی از این نوع می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یك ماه توسط معاونت آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت تنظیم و به اجرا گذاشته خواهد شد.

بند ح- پیشنهاد تعرفه‌های ترجیحی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب نیاز، تعرفه‌های ترجیحی برای حمایت از تولیدات داخلی را مشخص و برای تصویب و درج در كتاب تعرفه‌های تجاری به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید. این اقدام پس از ارجاع هر مرحله از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط شركت مخابرات ایران پیگیری خواهد شد.

ماده 4- رسیدگی و پیگیری

به منظور اطمینان از صحت اجرای این سیاست‌ها، هرگونه گزارش مربوط به موارد مغایر، از سوی هیئت ویژه این امر كه از سوی وزیر منصوب می‌گردد پیگیری و رسیدگی خواهد شد. این سند حاوی سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ونمی‌تواند در هیچ مرجع قضایی و حقوقی علیه این وزارت و یا شركت‌های تابعه آن مورد استناد قرار گیرد.

ماده 5- تنفیذ و اعتبار بخشی

این سند پس از تصویب و ابلاغ توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح وزارت، شركت‌ها، مراكز و سازمان‌های وابسته به آن لازم‌ا‌لاجراست. مهلت اعتبار این سند تا پایان برنامه پنجساله چهارم است و پس از آن می‌توان عیناً و یا با اصلاحات لازم تمدید گردد.

روابط عمومی موسسه تبیان