تبیان، دستیار زندگی
شهر رى روزنامه شرق وقتى در سرزمینى زندگى مى كنید كه به لحاظ جغرافیایى و زمین شناسى از توان بالاى لرزه خیزى برخوردار است و بارها زلزله خسارت جانى و مالى به بار آورده كه فجیع ترین آن زلزله بم بود، پس باید خیلى كار ها انجام و خی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش نمایشگاه اسكان موقت در شهر رى


روزنامه شرق

وقتى در سرزمینى زندگى مى كنید كه به لحاظ جغرافیایى و زمین شناسى از توان بالاى لرزه خیزى برخوردار است و بارها زلزله خسارت جانى و مالى به بار آورده كه فجیع ترین آن زلزله بم بود، پس باید خیلى كار ها انجام و خیلى چاره ها اندیشیده شود تا در زمین لرزه بعدى، هركجا كه باشد، كمتر آسیب ببیند. یكى از این كارها آموزش اسكان موقت است. یعنى آموزش و تمرین زندگى در چادر و زندگى در فضاى باز. اسكان موقت یكى از مراحل امداد رسانى است. وقتى حادثه اى مثل سیل یا زلزله رخ مى دهد عده اى بى سرپناه مى شوند و باید براى استقرار آنها فكرى شود. اسكان موقت معمولاً در محوطه اى نزدیك خانه و كاشانه آسیب دیدگان برپا مى شود. چادر ها باید به سرعت برپا شوند و نیازهاى اولیه زندگى همچون آب، سوخت، غذا، سرویس هاى بهداشتى، زیر انداز، وسائل گرم كننده و خوراك پزى و... میان آسیب دیدگان توزیع شود. اگر مردم در شهر ها و روستاها از قبل و طى برنامه هاى آموزشى و تمرین هاى عملى، زندگى در شرایط اسكان موقت را فرابگیرند، مى توان از قبل بخشى از نیاز هاى اسكان موقت مثل چادر، چراغ روشنایى، لوازم بهداشتى، كیف امداد و نجات، زیر انداز، ظرف آب و... را خودشان فراهم كنند تا در صورت تاخیر در امداد رسانى بتوانند به سرعت براى خودشان چادرى را برپاكنند. این كارها در كشورهایى كه حتى وضع بهترى در امداد رسانى در مقایسه با ما دارند مرتب تمرین مى شود و مردم یاد مى گیرند كه بتوانند بدون كمك نیرو هاى امدادى خودشان به سرعت در برابر وضع آشفته اقدام نمایند. پس مردم ما هم باید این كارها را جدى بگیرند و هروقت كه مى توانند در دسته هاى كوچك اجتماعى و واحد همسایگى و محله، رویارویى با این بحران ها را تمرین كنند. در همین زمینه هفته گذشته در منطقه 20 تهران یعنى شهر رى نمایشگاه اسكان موقت در فضاهاى باز برگزار شد و مردم توانستند از نزدیك با مقوله اسكان موقت آشنا شوند. چادر هاى سفید در ردیف هاى مرتب برپا شده بود. چند چادر براى ارائه خدمات به اسكان یافتگان و پیش بینى چند كانكس هم براى سایر نیاز ها مستقر شده بود. نمایشگاه توسط ستاد مدیریت بحران منطقه 20 و با همكارى ده ها سازمان آن منطقه ازجمله شركت ها و سازمان هاى آب و فاضلاب، مخابرات، برق منطقه اى، جمعیت هلال احمر، آتش نشانى، راهنمایى و رانندگى، نیروى انتظامى و بهزیستى برپا شده بود و تماشاى آن براى شهروندان داراى نكته هاى آموزشى و در عین حال هشدار دهنده بود. دكتر مازیار حسینى رئیس سازمان پیشگیرى و مدیریت بحران شهر تهران نیز در جریان بازدید از این نمایشگاه ها از این كار استقبال كرده و گفته است: «شهروندان باید با زندگى در شرایط اسكان موقت آشنا شوند تا در صورت وقوع حوادث و سوانح یا رخداد زمین لرزه از آمادگى لازم برخوردار باشند.» او با تاكید بر ضرورت اجراى برنامه هاى متنوع آموزشى و تمرین هاى رویارویى با حوادث و پدیده هاى طبیعى گفته است: «شهروندان باید به صورت مداوم و در مقاطع مختلف زمانى در تمرین ها و برنامه هاى آموزشى رویارویى با حوادث و پدیده هاى طبیعى به خصوص زلزله مشاركت نمایند تا علاوه بر یاد گیرى راه هاى غلبه بر این دسته از بحران ها، انگیزه شان براى به كار بستن شیوه هاى پیشگیرى و آمادگى در محیط خانه، محل كار، محله و شهر خویش افزایش یابد.» دكتر حسینى همچنین از ستاد هاى مدیریت بحران مناطق و نیز سایر سازمان هاى مسئول خدمات اضطرارى خواسته است كه تمرینات و برنامه هایى چون تخلیه اضطرارى و شبیه سازى اسكان موقت را با مشاركت شهروندان اجرا نمایند تا همواره میزان آمادگى در رویارویى با حوادث و سوانح مورد ارزیابى قرار گرفته و نقاط ضعف برطرف شود. در این نمایشگاه تمامى نیاز ها براى زندگى موقت در داخل چادر ازجمله آب شرب، مواد غذایى، وسائل گرم كننده، پوشاك، پتو، مواد سوختى، امكانات بهداشتى و درمانى، ارتباطات، وسائل بازى كودكان، روشنایى، سرویس هاى بهداشتى و... پیش بینى شده بود. همچنین چادر هاى نگهبانى، آمار و كارت پشتیبانى، مدیریت اسكان موقت، واكسیناسیون و بهداشت، قرنطینه، اسكان عمومى، اسكان نیروى امدادى، تجهیزات، انبار و آشپزخانه و مواد غذایى كه ضرورت زندگى در شرایط اسكان موقت است در محوطه این نمایشگاه دایر شده بود. در این منطقه همچنین 15 نقطه براى برپایى اسكان موقت در شرایط بحرانى پیش بینى شده است كه عمدتاً در بوستان ها و ورزشگاه هاى سطح منطقه واقع شده اند.

روابط عمومی موسسه تبیان